komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 24 lutego 2020

Macieja, Bogusza

Dofinansowanie na usunięcie azbestu w gminie Jaworzyna Śląska

środa, 15.1.2020 12:32 , komentarze: 0 , odsłony: 378
kategorie artykułu:

W roku 2020 Gmina Jaworzyna Śląska zamierza przystąpić do konkursu organizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W ramach Programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2020 roku.

       Fot. Pixabay

Przypominamy, że wszyscy właściciele posesji, na których znajduje się azbest, zarówno ujęci w inwentaryzacji, jak i nie, mają obowiązek w każdym roku kalendarzowym złożyć w terminie do 29 lutego informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

Ponadto właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem niebezpiecznego materiału w roku 2020 proszeni są o złożenie wniosku do 29 lutego 2020 r. do tut. Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.jaworzyna.net w zakładce Ochrona Środowiska, u sołtysów oraz w Urzędzie Miejskim przy ul. Powstańców 3 (pok. 6).

Istotnym dla realizacji całego projektu jest, aby zgłoszone wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu nie były wycofywane. W tym celu złożenie przez Wnioskodawcę wniosku powinno być dobrze przemyślane. Ponadto Wnioskodawca winien z należytą starannością oszacować ilość azbestu przeznaczonego do usunięcia. 

Bliższych informacji zasięgać można w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców 3 pok. 6, lub pod nr tel. (74) 84-89-310 w godzinach pracy urzędu. 

Informujemy, że składane w poprzednich latach informacje o wyrobach zawierających azbest nie są traktowane jako wnioski o jego usunięcie. Lista nieruchomości objętych zadaniem w 2020 roku zostanie sporządzona na podstawie wniosków złożonych do 29.02.2020 r. 

W przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względu na ograniczony wkład własny, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Źródło: jaworzyna.net

 

Wasze komentarze

sobota, 22.2.2020 10:12
1
piątek, 21.2.2020 09:16
piątek, 21.2.2020 09:11
piątek, 21.2.2020 08:24
czwartek, 20.2.2020 12:40
czwartek, 20.2.2020 12:38
czwartek, 20.2.2020 10:43
czwartek, 20.2.2020 10:34
czwartek, 20.2.2020 09:59
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Pośrednictwo EUCO
Pośrednictwo EUCO
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
SKUP AUT
SKUP AUT
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica