Inwestycje na Żarowskiej Podstrefie Ekonomicznej

piątek, 28.10.2022 07:12 333 0

Rozpoczęły się prace inwestycyjne na Żarowskiej Podstrefie Ekonomicznej, które realizowane są w ramach ważnego projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie”.

Gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości blisko 3 milionów złotych.

 - Zakres prac obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej, dwóch studni chłonnych, skrzynek rozsączających wody deszczowe z polipropylenu (PP-B), sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rurociągu tłocznego, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z jej zasileniem, sieci wodociągowej z rur PE przeznaczonych dla wody pitnej HDPE. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „BIN-POL” z Wałbrzycha, prace powinny zakończyć się w drugim kwartale 2022 roku – mówi kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie Wojciech Lesiak.

Wartość inwestycji wynosi 5 650 000,00 zł, a dofinansowanie z Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 2.999.537,12 złotych.

foto - UM Żarów

Dodaj komentarz

Komentarze (0)