Gmina odpowiada w liście otwartym prezesowi Bio-Wat-u

poniedziałek, 21.6.2021 11:57 3033 5

Po raz kolejny wracamy do tematu biogazowni Bio-Wat, usytuowanej na obrzeżach Świdnicy, w bliskim sąsiedztwie Jagodnika i Pszenna, z której wydobywać ma się fetor utrudniający życie mieszkańcom. Po opublikowanym przez nas artykule, głos w sprawie zabierają władze gm. Świdnicy, odnosząc się w liście otwartym do słów prezesa spółki.

Cały artykuł: Prezes Bio-Wat-u zabiera głos ws. uciążliwego fetoru

Treść listu:

Szanowny Panie

Odnosząc się do informacji przekazanych w artykule z dnia 16 czerwca 2021 r., opublikowanym na portalu Doba.pl, dot. uciążliwości związanych z działalnością biogazowni zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Świdnica, mam nadzieję, że nieprawdziwe informacje przytoczone przez Pana wynikają wyłącznie z niewiedzy, a nie są świadomą manipulacją
i próbą wprowadzenia opinii publicznej w błąd. Dlatego wyjaśniam, że zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawowym dokumentem kształtującym politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Studium Gminy  Świdnica opracowane w latach 1998-2000 utrwaliło i rozszerzyło funkcję mieszkaniową terenów zlokalizowanych w Pszennie, zawartych pomiędzy linią kolejową a drogą powiatową do Jagodnika. 

Następnie w latach 2002-2006 wspólnie z Miastem Świdnica opracowany został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przeznaczonego pod realizację drogowego obejścia miasta Świdnicy. W planie tym ustalone zostały zasady i warunki zagospodarowania oraz zabudowy terenu umożliwiające lokalizację zabudowy mieszkaniowej, między innymi na części działki nr 65, którą Gmina Świdnica nabyła do zasobu nieruchomości w 2008 r., czyli na długo przed uzyskaniem przez Bio-Wat sp. z o.o. pozwolenia na budowę biogazowni w Świdnicy. Pozostała część działki nr 65 została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową na podstawie procedur planistycznych prowadzonych w latach 2008 – 2011. 

Mamy świadomość, że przestrzeń jest dobrem niepomnażalnym, trudno odnawialnym i raz zepsuta pozostaje taką na długie lata. Jako samorząd szanujemy prawo do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej sąsiedniej gminy oraz prawo przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczekujemy jednak, że działania te będą prowadzone z uwzględnieniem nie tylko obowiązującego prawa miejscowego, ale również zasad współżycia społeczno-gospodarczego. 

Apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań, nie tylko organizacyjnych i PR-owych, poprawiających wizerunek przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim technicznych, zmierzających
do poprawy warunków funkcjonowania zakładu, a tym samym warunków życia naszych mieszkańców. Jesteśmy gotowi do współpracy i oczekujemy ze strony Bio-Wat sp. z o.o. działań mających na celu rozwiązanie problemu, w szczególności prowadzenie działalności zgodnie z decyzją Prezydent Miasta Świdnicy nr 19/Ś/14 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 25 lutego 2014 r., w której uciążliwość zapachowa nie była wskazana jako czynnik mogący występować w procesie przetwarzania odpadów w biogazowni. Jednocześnie wzywamy do usunięcia naruszeń warunków magazynowania odpadów (stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w dniach 22 września – 7 października 2020 r.), a nie przerzucania odpowiedzialności na Gminę i jej pracowników. 

My też jesteśmy wdzięczni Prezydent Świdnicy – Pani Beacie Moskal Słaniewskiej
za zaangażowanie się w sprawę i podjęcie działań właściwych dla gospodarza ternu, na którym powstaje uciążliwość. 

Jesteśmy wdzięczni również Wiceministrowi Klimatu i Środowiska – Panu Ireneuszowi Zyska, za osobisty udział w spotkaniu oraz za deklaracje ministerialnego wsparcia. Mamy nadzieję, że osobiste zaangażowanie Pana Ministra przyczyni się do szybkiego rozwiązania problemu, a na przyszłość pozwoli wypracować modelowe zasady tworzenia i funkcjonowania tego typu przedsięwzięć. 

Wójt Gminy Świdnica 

Teresa Mazurek 

 

Przeczytaj komentarze (5)

Komentarze (5)

Wwwrrrr środa, 23.06.2021 22:51
Nie elity bo ludzie mieszkający po 20 lat na osiedlu...
poniedziałek, 21.06.2021 21:47
Tak się tłumaczy winny całej zaistniałej sytułacji.
Pastuszek środa, 23.06.2021 22:24
Nooooo. A"sytułacja" jest nabrzmiała
wtorek, 22.06.2021 06:22
Co tu dużo mówić gmina dała dupy a teraz próbuje zwalić winę na innych. Żenada kolejny raz niekompetencja urzędników doprowadziła do konfliktów.
wwwww poniedziałek, 21.06.2021 22:53
Brawo pani wójt, w końcu to co ludzie ze swoich...