komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

piątek, 10 lipca 2020

Sylwany, Witalisa

Obiekty sportowe w gminie Świdnica otwarte

czwartek, 21.5.2020 12:18 , komentarze: 0 , odsłony: 697
kategorie artykułu:

Z dniem 11 maja został otwarty kompleks boisk ORLIK w Lutomi Górnej. Od 18 maja swoją działalność wznowiło centrum sportowo-rekreacyjne w Witoszowie Dolnym, ale tylko w zakresie hali sportowej. Natomiast od 19 maja zostały ponownie otwarte wszystkie boiska sportowe na terenie gminy Świdnica. Informujemy, że korzystanie z infrastruktury sportowej w dalszym ciągu wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Od dnia 11 maja 2020 r. otwarty jest kompleks boisk sportowych "ORLIK" w Lutomi Górnej

1. Od 11 maja 2020 r. do odwołania kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Lutomi Górnej czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do godz. 19.00.
W tym czasie z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod opieką trenera/instruktora.

2. Grupa korzystająca z boiska może liczyć maksymalnie 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia (limit dotyczy tylko osób korzystających z obiektu, nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi)

3. Trener/instruktor zgłasza minimum dzień wcześniej chęć skorzystania z obiektu animatorom pod nr tel. 608303045 lub 604156929 i podaje dane grupy do rejestru wejść.

4. W przypadku zajęć z trenerem/instruktorem ma on obowiązek prowadzić imienny wykaz uczestników, zawierający datę i godzinę korzystania z obiektu.

5. Możliwość korzystania odbywać się będzie w przedziałach czasowych – do 45 minut na grupę.

6. Na dwóch boiskach może jednocześnie przebywać 12 osób plus dwóch prowadzących (nie wliczając w to osób niezbędnych do ich obsługi).

7. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

8. Zaleca się zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu, analogicznie jak przy przemieszczaniu się w odstępach 2 metrowych..

9. Na tablicy ogłoszeń przy obiekcie znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10. Gospodarz obiektu/animator każdorazowo weryfikuje liczbę osób przebywających na obiekcie.

11. Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą.

12. Wyłącza się możliwość wypożyczania sprzętu sportowego.

13. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapewnia:

- środki czystości i środki do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z obiektu,

- płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu i wyjściu z boiska, a także środki ochrony osobistej, dla gospodarza obiektu/animatora,

- instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach toalet,

- dezynfekcję urządzeń (w tym toalet) i sprzętu sportowego po każdym użyciu i każdej grupie korzystających

- 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z boisk lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

14. Osoby wchodzące i opuszczające teren obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk w obecności gospodarza obiektu/animatora.

15. Osobom, które nie stosują się do zaleceń, gospodarz obiektu ma prawo zakazać wstępu na boisko lub nakazać opuszczenie boiska.

16. Korzystający z obiektu mają obowiązek przestrzegać również Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko – Orlik 2012, ustalonego w załączniku nr 3 do uchwały nr XXVIII/11/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, boisk sportowych oraz kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”.

17. Procedury bezpieczeństwa obowiązują na boiskach od dnia 11 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

Od dnia 18 maja 2020 r. otwarta jest Hala sportowa w Witoszowie Dolnym

1) Od 18 maja 2020 r. hala sportowa będzie otwarta z wyłączeniem trybun, szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).

2) Wyłącza się możliwość wypożyczania sprzętu sportowego.

3) Limity osób korzystających z hali sportowej (nie dotyczą osób niezbędnych do obsługi):

a) boisko główne – maksymalnie 32 osoby plus 3 osoby prowadzące zajęcia,

b) sala fitness – maksymalnie 12 osób plus 1 osoba prowadząca zajęcia.

4) Trener/instruktor/wynajmujący minimum dzień wcześniej zgłasza chęć skorzystania z hali sportowej i podaje liczebność grupy do rejestru wejść, prowadzonego przez pracownika hali sportowej.

5) Trener/instruktor/wynajmujący ma obowiązek prowadzić imienny wykaz uczestników, zawierający datę i godzinę korzystania z hali sportowej.

6) Zaleca się zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu, analogicznie jak przy przemieszczaniu się.

7) Pracownik hali sportowej każdorazowo weryfikuje liczbę osób tam przebywających.

8) Osoby wchodzące i opuszczające teren hali sportowej obowiązuje dezynfekcja rąk.

9) Osobom, które nie stosują się do zaleceń, pracownik hali sportowej ma prawo zakazać wstępu na boisko lub nakazać opuszczenie boiska i budynku.

10) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapewnia:

a) płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu i wyjściu z hali sportowej,

b) instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach toalet,

c) dezynfekcję urządzeń (w tym toalet) i sprzętu sportowego (należącego do hali sportowej) po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

d) min. 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z hali sportowej lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających.

11) Zasady bezpieczeństwa obowiązują do czasu ich odwołania.

12) Korzystający z hali sportowej mają obowiązek przestrzegać Regulaminu ogólnego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Witoszowie Dolnym i Regulaminu Hali sportowej.

Od 19 maja 2020r. otwarte są wszystkie boiska portowe na terenie gminy Świdnica,

1) Od 19 maja 2020 r. boiska sportowe będą otwarte z wyłączeniem trybun.

2) Limity osób korzystających z boiska (nie dotyczą osób niezbędnych do obsługi obiektu)

a) maksymalnie 14 osób plus 2 osoby prowadzące zajęcia,

b) maksymalnie 22 osoby plus 4 osoby prowadzące zajęcia – w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich,

c) maksymalnie 16 osób plus 3 osoby prowadzące zajęcia na jednej połowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego – w przypadku podzielenia pełnowymiarowego boiska na dwie części z zachowaniem strefy buforowej 5 m.

3) Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to zarówno osób uprawiających sport jak i osób prowadzących zajęcia).

4) Zaleca się zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu, analogicznie jak przy przemieszczaniu się.

5) Na tablicy ogłoszeń przy obiekcie znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować
w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

6) Trener/instruktor/opiekun grupy/gospodarz obiektu, zwany dalej osobą odpowiedzialną, weryfikuje liczbę osób jednocześnie przebywających na obiekcie.

7) Wyłącza się możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, poza toaletą.

8) Osoby wchodzące i opuszczające teren obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.

9) Osobom, które nie stosują się do zaleceń, osoba odpowiedzialna, ma prawo zakazać wstępu na boisko lub nakazać opuszczenie boiska.

10) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zapewnia:

a) płyn do dezynfekcji rąk,

b) instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach toalet,

c) środki do dezynfekcji urządzeń (w tym toalet), po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

11) Obowiązują min. 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystającymi z boisk lub inne ograniczenie kontaktu pomiędzy grupami korzystających.

12) Zasady bezpieczeństwa obowiązują na boiskach do czasu ich odwołania.

13) Korzystający z obiektu mają obowiązek przestrzegać również Regulaminu korzystania
z boisk sportowych.

 

Szczególne zasady korzystania z obiektów sportowych obowiązują do odwołania.

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 6.7.2020 10:53
sobota, 4.7.2020 11:00
środa, 1.7.2020 14:19
3
wtorek, 30.6.2020 16:17
poniedziałek, 29.6.2020 12:07
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki