komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

środa, 30 września 2020

Wery, Honoriusza

Zapraszamy na XXVI sesję Rady Gminy Świdnica

poniedziałek, 6.7.2020 17:25 , komentarze: 0 , odsłony: 141
kategorie artykułu:

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się 9 lipca o godz. 11 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej XXV sesji.

4. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.

5. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną za rok 2019.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021;

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica a Gminą Żarów w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle;

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Gogołowie, stanowiącej działkę nr 220;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/3;

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/4;

7) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Bojanicach, stanowiącej działkę nr 75 oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/65;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/66;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/67;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/68;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/69;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/70;

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/71;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/72;

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/73;

17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/74;

18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/75;

19) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/76;

20) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/77;

21) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/78;

22) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/79;

23) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/82;

24) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/83;

25) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/84;

26) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/85;

27) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/86;

28) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/87;

29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/88;

30) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/89;

31) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 177;

32) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bystrzycy Dolnej, stanowiącej działkę nr 176/4;

33) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 90/4;

34) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Lubachowie, stanowiącej działkę nr 90/5;

35) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 77/6;

36) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącej działkę nr 1124/7;

37) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2020-2027 – załącznik do wglądu w Biurze Rady;

38) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Gminy Świdnica.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie XXVI sesji Rady Gminy Świdnica.

 

Wasze komentarze

wtorek, 29.9.2020 11:47
wtorek, 29.9.2020 09:54
wtorek, 29.9.2020 09:26
wtorek, 29.9.2020 08:28
poniedziałek, 28.9.2020 09:19
poniedziałek, 28.9.2020 08:15
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele