Można składać wnioski o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

czwartek, 1.7.2021 20:00 305 0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej informuje, że  wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane są od 1 sierpnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2020 r. następuje do dnia 31 października 2021 r.,
od dnia 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2021 r.,
od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń  z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2021 r.,
od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2022 r.,
od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 28 lutego 2022 r.Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu. 

Formularze wniosków dostępne są w pok. nr 8  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się:

• tradycyjnie – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. 1 Maja 7, pok. nr 8,  tel. 74 848 91 81
poniedziałek – wtorek od 8:00 do 12:00
środa – nieczynne
czwartek – piątek od 12:00 do 15:00

• elektronicznie – za pomocą:   Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl/Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/• listownie Aby otrzymać świadczenie z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Źródło: jaworzyna.net

Dodaj komentarz

Komentarze (0)