komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

niedziela, 20 października 2019

Ireny, Kleopatry

Milion złotych na nowe miejsca w strzegomskim żłobku

środa, 9.10.2019 13:10 , komentarze: 0 , odsłony: 418
kategorie artykułu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył kolejny konkurs na utworzenie nowych żłobków
i miejsc w istniejących już placówkach na Dolnym Śląsku. W środę, 9 października beneficjenci
z Dolnego Śląska wzięli udział we Wrocławiu w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu.

Blisko 45 mln zł przeznaczono na 729 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych.

W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 182 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc. Osobiście cieszy mnie cel, bo tymi działaniami pomagamy Dolnoślązakom wrócić do pracy. Fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowane dla naszego województwa, trafiają do maluchów i ich rodziców – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jak przekonują władze województwa dolnośląskiego często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. 

Te projekty są ważne jeszcze z jednego powodu – ponad 20 proc. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17 proc. bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na odwróceniu tego trendu i chcemy zlikwidować bariery, które mają przed sobą młodzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym Śląsku – wylicza Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha obecnie trafiły do
22 projektodawców. Do dziś zapadła decyzja o realizacji w sumie 125 projektów wartych 181,8 mln zł, co pozwoli na utworzenie 4.029 miejsc w żłobkach i klubach malucha, zatrudnienie 490 niań
i opiekunów dziennych.

– Działamy kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjonowanie placówki przez dwa lata. Wynagrodzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt dziecka sprawiają, że w placówkach obowiązuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250 zł miesięcznie. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, a także osoby bezrobotne i pracujące, których dzieci mają mniej niż 3 lata – dodaje Bartosz Kotecki,
p.o. dyrektora DWUP.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko. Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m. in. basen z podświetlanymi piłeczkami do terapii SI (Integracji sensorycznej), multimedialna tablica informacyjna dla rodziców, kącik zabaw z suchym basenem, wózek 6-osobowy, magiczny dywan, magiczna ściana.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

 

 • Brzeg Dolny, Gromadka, Długołęka, Lądek-Zdrój, Gmina Wiejska Kłodzko, Gmina Wiejska Oleśnica, Wińsko – (wartość projektu ponad 14,83 mln zł, beneficjent: Województwo Dolnośląskie wraz z samorządami lokalnymi). W ramach projektu Dolnośląskie żłobki II powstanie 240 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizatorem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

 • Ciepłowody (wartość projektu ponad 623 tys. zł, beneficjent: Gmina Ciepłowody).
  W ramach projektu Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody powstanie
  11 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Długołęka (wartość projektu 764 tys. zł, beneficjent: spółka JUSTXU). W ramach projektu Powrót do pracy z Wesołymi Motylkami II sfinansowana zostanie działalność
  15 miejsc w żłobku.

 • Dobrzykowice (wartość projektu 1,94 mln zł, beneficjent: ALTO Marta Nowak). W ramach projektu Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Domaniów (wartość projektu 1,20 mln zł, beneficjent: Gmina Domaniów). W ramach projektu Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Gmina Dzierżoniów (wartość projektu 1,56 mln zł, beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partner: Gmina Dzierżoniów). W ramach projektu Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów sfinansowana zostanie działalność 50 miejsc opieki nad dziećmi do
  3 lat.

 • Głogów (wartość projektu ponad 617 tys. zł, beneficjent: Gmina Miejska Głogów).
  W ramach projektu Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów - utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 powstanie 17 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 • Kostomłoty (wartość projektu 3,51 mln zł, beneficjent: Gmina Kostomłoty). W ramach projektu „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Międzybórz (wartość projektu ponad 1,18 mln zł, beneficjent: Euro Trend Sylwia Sendek). W ramach projektu U Kubusia Puchatka – pierwszy żłobek w gminie Międzybórz powstanie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Pieńsk (wartość projektu ponad 2,75 mln zł, beneficjent: Gmina Pieńsk). W ramach projektu Pierwszy Miejski Żłobek w Gminie Pieńsk – szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców! powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Prusice (wartość projektu ponad 1,65 mln zł, beneficjent: Gmina Prusice). W ramach projektu Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice powstanie 39 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Strzegom, Jedlina Zdrój (wartość projektu ponad 2,9 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej, partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Miejska Jedlina-Zdrój).
  W ramach projektu Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie-Zdroju powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Trzebnica (wartość projektu ponad 784 tys. zł, beneficjent: Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka” Joanna Mszyca). W ramach projektu Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy powstaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Wąsosz (wartość projektu ponad 285 tys. zł, beneficjent: Gmina Wąsosz). W ramach projektu Wąsosz stawia na maluchy! powstanie 8 miejsc w klubie dziecięcym.

 • Węgliniec (wartość projektu 1,68 mln zł, beneficjent: Gmina Węgliniec). W ramach projektu Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Wrocław (wartość projektu ponad 1,14 mln zł, beneficjent: AQQ Elżbieta Rejda). W ramach projektu Muzyczny żłobek AQQ powstanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Zgorzelec (wartość projektu ponad 625 tys. zł, beneficjent: „Chatka Puchatka” Firma Wielobranżowa Agnieszka Smolarska). W ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie kolejnych miejsc dla dzieci w Żłobku „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu! powstanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.

 • Subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz).
  W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat
  w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.

 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki), (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.

 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski), subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,86 mln zł, beneficjent: Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów, partner:
  H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocław (3 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 50 niań.

 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1,88 mln zł, beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu Aktywne Mamy rodzice będą mogli liczyć na pomoc
  70 niań, a także poradnictwo zawodowe i szkolenia.

 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, partner: ARTCOM Paweł Rozmarynowski). W ramach projektu Aktywni rodzice przewidziano pomoc 26 niań, a także doradztwo oraz szkolenia zawodowe. 

***

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego jest finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Więcej informacji www.rpo.dwup.pl 

 

 

Wasze komentarze

INTERFUEL SKŁADY WĘGLA
SKUP AUT
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
TAXI Świdnica
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Cukiernia Kasia
Mati Autogaz
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Eldomik serwis AGD