Prezydent Świdnicy z absolutorium

sobota, 19.6.2021 08:23 908 0

Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal- Słaniewska otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2020 rok. Za absolutorium głosowało 14 radnych, przeciw było 7. 

Pod względem finansowym był to dobry rok dla miasta. Zrealizowane dochody gminy miasto Świdnica w 2020 roku to 292 712 920,48 złotych. Wydatki to kwota 282 159 567,49 złotych. Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2020 roku wyniosła 10 553 352,99 zł wobec planowanego deficytu na poziomie 6 887 920,35 zł.

- Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja finansowa miasta jest stabilna, plan na 2020 rok został sporządzony nie tylko w sposób prawidłowy od strony formalnej, ale i w oparciu  o  realne wskaźniki. Wyższe  niż  planowano  dochody  własne  świadczą  o  dobrej koniunkturze gospodarczej, zaś ilość pozyskanych środków zewnętrznych wynika z bardzo dużej sprawności urzędników w tworzeniu dobrych merytorycznie projektów – mówi Kacper Siwek, skarbnik miasta Świdnicy. 

Regionalna Izba Obrachunkowa i  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej były zgodne i wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za zeszły rok. Przy formułowaniu opinii o wykonaniu budżetu za 2020 rok Skład Orzekający RIO kierował się podstawowym kryterium, jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu.

Rok  2020  to  trudny  czas  walki  z  pandemią  COVID-19 w  Polsce  i  na  świecie.  Dotychczasowe, codzienne życie zostało wywrócone do góry nogami przez systematyczne wprowadzanie obostrzeń przez rząd RP w celu ograniczenia zakażeń w społeczeństwie

- Przez panującą od marca 2020 roku pandemię COVID-19 ucierpiał również budżet miasta. Początkowo  zakładane  plany  dochodów  bieżących  i  wydatków  zostały  bardzo  szybko zweryfikowane  przez  pandemiczną  rzeczywistość.  Konieczność  poniesienia  dodatkowych kosztów w walce z COVID-19, a także mniejsze wpływy z lokalnych podatków i opłat doprowadziły do zmian w trakcie roku w budżecie Świdnicy. Zmuszeni byliśmy zrezygnować z części naszych planów inwestycyjnych i miejskich wydarzeń na rzecz oszczędności. Pandemia  przełożyła  się  na  nasze  codzienne  życie.  Brak  imprez  masowych,  wydarzeń sportowych,  kulturalnych  czy  koncertów  zmusił  wielu  z  nas  do przeniesienia  kontaktów międzyludzkich do sieci. Zdalna edukacja dzieci i młodzieży, posiedzenia i narady online czy praca zdalna stała się normą do której powoli przywykliśmy. Niezmienne pozostało dla mnie jedno – współpraca z mieszkańcami przy realizacji wielu projektów. Zwykłych, codziennych spraw, na które zwracali nam uwagę świdniczanie poprzez inicjatywę  społeczną  czy  wnioski  składane  online  lub  bezpośrednio,  po  kontakcie  z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy - mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. 28 512 387,19 zł przeznaczono na kolejne duże i mniejsze inwestycje, na które czekali mieszkańcy Świdnicy. Z zewnętrznych środków na ich realizację do budżetu miasta wpłynęło w ubiegłym roku prawie 9 milionów złotych. 

- Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu         i wizerunku naszego miasta. To dzięki pracy urzędników oraz pracowników wszystkich jednostek podległych, udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych inwestycji. Przypomnę tylko kilka przykładów, to m.in.: prace  związane  z modernizacją Parku Młodzieżowego czy też remonty ulic: Kraszowickiej (III etap), Pogodnej, Jarzębinowej i Wrzosowej oraz przebudowa chodników i budowa zatok parkingowych. To także przebudowa  budynku  Rynek  39-40 oraz pawilonu przy skrzyżowaniu ulic Malinowej i Morelowej, w którym miejsce znalazł nowy klub seniora i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Miasto realizowało w  dalszym  ciągu  program dotacji do remontów dla  właścicieli  obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli remonty pustostanów i modernizację budynków komunalnych przy ulicach: Gdyńskiej 3-3a,Pierwszego Maja 3,Stefana Żeromskiego 6,Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej  5A,  Przechodniej  3,  5,  6,  8,  10  i Teatralnej 25 - dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)