komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 6 lipca 2020

Gotarda, Dominiki

Radni obradowali

piątek, 12.7.2019 12:06 , komentarze: 0 , odsłony: 833
kategorie artykułu:

Zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2019 oraz wręczenie tytułu "Młody Aktywny Strzegomianin" zdominowały wakacyjną sesję Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 11 lipca br.

W uznaniu zasług na rzecz gminy Strzegom i jej mieszkańców, zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych działaniach społecznych honorowy tytuł "Młody Aktywny Strzegomianin" z rąk władz samorządowych Strzegomia otrzymała Joanna Sozańska. Pani Joanna jest studentką studiów magisterskich na kierunkach Stosunki międzynarodowe oraz Studia azjatyckie bliskowschodnie na Uniwersytecie Jagiellońskim, stypendystką Programu Erasmus+ w Turcji i Maroku. Jest autorką analiz na portalach eksperckich Puls Azji oraz Sdirect24 oraz autorką referatów podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych dot. stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz problematyki Bliskiego Wschodu. Joanna Sozańska jest młodą, aktywną kobietą, wrażliwą na potrzeby innych. Swoim zaangażowaniem w pracy na rzecz społeczności lokalnej, a także działalności wolontariackiej na rzecz praw kobiet i nierówności, pokazuje jak ważne są dla niej wartości, które zostały jej wpojone w domu rodzinnym i w instytucjach, w których wzrastała.

Strzegomscy radni przegłosowali zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2019-2029 i zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2019. Warto wspomnieć m. in.o przeznaczeniu kwoty 320 tys. zł na projekty przebudowy dróg gminnych: ul. Morskiej, Al. Wojska Polskiego, Malinowej i Wodnej w Strzegomiu oraz ul. Parkowej w Goczałkowie. Projekty umożliwią wnioskowanie o środki zewnętrzne. 60 tys. zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, które miałoby być zlokalizowane na ul. Armii Krajowej 23 (III piętro). Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". W związku z niezbyt dobrym stanem technicznym remontowanej właśnie świetlicy wiejskiej w Modlęcinie, radni dołożyli kwotę 130 tys. zł na rozbiórkę istniejącej klatki i wykonanie nowej, wstawienie dodatkowych belek podtrzymujących podłogę oraz wzmocnienie drewnianych elementów konstrukcyjnych. Zwiększono pulę - o 20 tys. zł - na stypendia sportowe dla piłkarzy AKS-u Strzegom, którzy wygrali IV ligę dolnośląską (grupa zachód). Zwiększono również wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Graniczna - droga dojazdowa do gruntów rolnych" (o kwotę 80 tys. zł) oraz na zadanie pn. "Gwiezdne podwórko - centrum rekreacyjno - edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu - Budżet Obywatelski 2019" (o kwotę 30 tys. zł). Ze szczegółową informacją dot. zmian budżetu można zapoznać się w programie esesja.pl, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Dodatek ten jest świadczeniem wypłacanym obok dodatku mieszkaniowego osobie, która wystąpi o jego przyznanie odrębnym wnioskiem, inicjując w ten sposób osobne postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Otrzymanie powyższych dodatków wymaga oddzielnych wniosków i spełnienia różnych kryteriów ustawowych określonych w dwóch różnych ustawach. Nie istnieje zatem automatyzm w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest przyznawany począwszy od miesiąca złożenia wniosku.

Ostatnia podjęta uchwała dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom. Zasadność podjęcia powyższej uchwały wynikała z zaplanowania przez Tauron Dystrybucję S. A. z siedzibą w Krakowie inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV: S-215 relacji Świebodzice - Graby, S-216 relacji Świebodzice - Pawłowice - Paszowice oraz S-219 Graby - Jawor. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie możliwości przesyłowych tych linii. Planowane przez spółkę przedsięwzięcie stanowi realizację celów publicznych.

źródło: UM Strzegom

 

Wasze komentarze

sobota, 4.7.2020 11:00
piątek, 3.7.2020 08:19
piątek, 3.7.2020 08:03
1
wtorek, 30.6.2020 16:50
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D