Sesja absolutoryjna w Świebodzicach

środa, 18.8.2021 11:04 474 0

Informujemy, że sesja absolutoryjna zwołana została przez Przewodniczącą Rady Miejskiej na dzień 23 sierpnia, godz. 16:00 w trybie on-line.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie nad Raportem o stanie Gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, czyli do dnia 20 sierpnia, do godziny 15:00 – Ratusz, parter, pok.4. Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Dodaj komentarz

Komentarze (0)