komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 11 maja 2021

Igi, Miry

Sesja Rada Gminy Świdnica

wtorek, 27.4.2021 11:53 , komentarze: 0 , odsłony: 165
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XL SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 29.04.2021 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1.       Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.       Wnioski do porządku obrad.
  3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej XXXIX sesji.
  4.       Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.       Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;

2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

4) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

5) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku;

6) w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Pszennie oraz nadania mu statutu;

7) zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów  ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach    o charakterze  mieszkalnym położonych na terenie Gminy Świdnica;

8) w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2907D w Grodziszczu”;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działkę nr 143/6;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pogorzale, stanowiącej działkę nr 201/7;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Świdnica położonych w Makowicach, stanowiących działki nr 115/1 i 115/2;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0498 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału wynoszącego 0,0847 w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Gogołów, stanowiącej działkę nr 121 i udzielenie bonifikaty;

14) w sprawie celowości wniesienia przez Gminę Świdnica nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki o numerach: 74/4 i 183/5, położonych we wsi Komorów do Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. i objęcia udziałów,

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Świdnica;

16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Bystrzyca Dolna, gmina Świdnica;

17) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Gogołów, gmina Świdnica;

18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Grodziszcze, gmina Świdnica;

19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Krzczonów, gmina Świdnica;

20) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Lubachów, gmina Świdnica;

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Lutomia Górna, gmina Świdnica;

22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Miłochów, gmina Świdnica;

23) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Pogorzała, gmina Świdnica;

24) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

25) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica.

 

  1.  Zapytania i interpelacje.
  2.  Wolne wnioski i informacje.
  3.  Zamknięcie XXXIX Sesji Rady Gminy Świdnica.
 

Wasze komentarze

dzisiaj, 3 godz temu
poniedziałek, 10.5.2021 09:13
poniedziałek, 10.5.2021 08:50
czwartek, 6.5.2021 09:32
Mati Autogaz
Mati Autogaz
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec