komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

niedziela, 25 października 2020

Darii, Wilhelminy

Sesja Rady Miejskiej w Żarowie

piątek, 16.10.2020 11:33 , komentarze: 0 , odsłony: 143
kategorie artykułu:

Na czwartek, 22 października zaplanowana została sesja Rady Miejskiej. Posiedzenie odbędzie się o godz. 14.00 w sali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie.

PORZĄDEK OBRAD

XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie

w dniu 22 października 2020 roku, o godz. 14:00,

w sali widowiskowo – sportowej, ul. Armii Krajowej 60A w Żarowie

 

I. Otwarcie XXIV sesji i stwierdzenie kworum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia skargi na działalność kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów,

3) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa w 2020 roku.

5) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok,

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów,

7) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata 2017-2021,

8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów,

9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10) zmiany Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

11) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

IV. Przedstawienie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

V. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Żarów.

VI. Sprawy różne.

VII. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 sierpnia 2020r.

VIII. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Żarowie.

 

Wasze komentarze

piątek, 23.10.2020 10:45
piątek, 23.10.2020 08:20
czwartek, 22.10.2020 12:16
czwartek, 22.10.2020 12:00
czwartek, 22.10.2020 09:58
czwartek, 22.10.2020 09:04
czwartek, 22.10.2020 09:02
środa, 21.10.2020 11:49
środa, 21.10.2020 11:48
środa, 21.10.2020 09:11
wtorek, 20.10.2020 13:21
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra