komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Lidii, Augusta

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

wtorek, 25.6.2019 09:50 , komentarze: 0 , odsłony: 261
kategorie artykułu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 r., o godz. 11, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Porządek obrad wygląda następująco: 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu VII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2018 rok:
   a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
   b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
   a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok,
   b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2018 rok, 
   c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
   d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
   e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2018 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
   f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
   g) podjęcie uchwał:
       - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
       - w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
   b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
   c) w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, które gromadzą dochody na rachunkach wydzielonych, określenia źródeł, z których dochody te są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i    trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
   d) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
   e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
   f) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.;
   h) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   i)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
   j)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

11. Informacje dla radnych.

12. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 2 godz temu
piątek, 31.7.2020 11:50
piątek, 31.7.2020 09:08
czwartek, 30.7.2020 09:58
czwartek, 30.7.2020 09:54
środa, 29.7.2020 12:50
środa, 29.7.2020 10:55
środa, 29.7.2020 10:43
wtorek, 28.7.2020 10:07
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele