komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

niedziela, 21 lipca 2019

Daniela, Diany

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

wtorek, 25.6.2019 09:50 , komentarze: 0 , odsłony: 111
kategorie artykułu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 26 czerwca 2019 r., o godz. 11, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Porządek obrad wygląda następująco: 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu VII sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Świdnickiego za 2018 rok:
   a) debata w sprawie przedłożonego raportu;
   b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Świdnicy.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok  i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy:
   a) przedstawienie sprawozdania Zarządu z wykonania budżetu za 2018 rok,
   b) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Świdnickiego za 2018 rok, 
   c) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z jego badania przez biegłego rewidenta,
   d) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
   e) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Świdnickiego za rok 2018 wraz z opinią Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
   f) przedstawienie opinii składu orzekającego RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Świdnicy,
   g) podjęcie uchwał:
       - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
       - w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Świdnicy z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2018.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
   b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
   c) w sprawie wskazania jednostek budżetowych Powiatu Świdnickiego, które gromadzą dochody na rachunkach wydzielonych, określenia źródeł, z których dochody te są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i    trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania;
   d) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
   e) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;
   f) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.;
   h) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   i)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;
   j)  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
   k) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego.

11. Informacje dla radnych.

12. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 10 godz temu
piątek, 19.7.2019 10:58
piątek, 19.7.2019 09:24
czwartek, 18.7.2019 13:22
czwartek, 18.7.2019 12:29
czwartek, 18.7.2019 10:02
czwartek, 18.7.2019 09:36
środa, 17.7.2019 12:39
środa, 17.7.2019 10:41
wtorek, 16.7.2019 13:59
wtorek, 16.7.2019 13:06
wtorek, 16.7.2019 12:36
wtorek, 16.7.2019 10:17
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Praca na GoWork
Praca na GoWork
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
SKUP AUT
SKUP AUT