komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

piątek, 10 lipca 2020

Sylwany, Witalisa

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego

poniedziałek, 16.9.2019 11:42 , komentarze: 0 , odsłony: 200
kategorie artykułu:

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 18 września, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. Porządek obrad wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do protokołu IX sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 7 w Świdnicy,
f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3  w Świebodzicach;
g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 im. Siostry Marii Antoniny Kratochwil w Świebodzicach;
h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Strzegomiu;
i) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Górnej;
j) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
k) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Mrowinach,
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Informacje dla radnych
11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

Wasze komentarze

środa, 8.7.2020 10:48
środa, 8.7.2020 10:44
wtorek, 7.7.2020 13:44
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Mati Autogaz
Mati Autogaz