Świdnica zmienia stawki za odbiór odpadów

piątek, 25.11.2022 19:00 1687 6

Znaczący wzrost kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta spowodował konieczność zmiany stawki opłaty za odbiór odpadów. Podwyższona stawka opłaty od mieszkańca wynika z analizy rynkowej oraz kalkulacji kosztów. Wszystkie wpłaty dokonywane przez właścicieli nieruchomości za transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu.

Radni miejscy na ostatniej sesji podjęli więc uchwałę o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2023 roku w gospodarstwie domowym mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian.

 Dlaczego podwyżki?
Rozstrzygnięcie postępowań przetargowych przeprowadzonych we wrześniu 2022 roku, na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, wpłynęły na kształt nowej stawki. Dla sektora I to wzrost cen o 40%, dla sektora II o 37% i dla sektora III o 60,5%. Wzrost kosztów paliwa, energii elektrycznej, płacy minimalnej oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania odpadów przyczynił się do wzrostu ceny oferowanej przez wykonawców usługi transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów z trzech sektorów miasta.

Obserwowane w całym kraju podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami wynikają nie tylko ze wzrostu kosztów za ich odbiór, ale również z braku rynków zbytu na surowce wtórne pozyskiwane z selektywnej zbiórki i pozyskiwane w instalacjach, a przede wszystkim z przerzucenia kosztów gospodarki odpadami jedynie na mieszkańców, poprzez zwolnienie z odpowiedzialności finansowej producentów opakowań i produktów w opakowaniach.

Wpływ na podwyżki ma także opłata środowiskowa, ustalana w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska. W 2017 roku wynosiła ona 120 zł/Mg, w 2018 – 140 zł/Mg, w 2019 - 170 zł/Mg, w 2020 roku aż 270 zł/Mg, w 2021 roku - 301,84 zł/Mg i w tym roku już 312,10 zł/Mg.v

Na każdym etapie zagospodarowywania odpadów wpływ na koszty mają także: wzrost płacy minimalnej, cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te przekładają się na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane.

Nowe stawki
Wszystkie te przyczyny spowodowały konieczność wprowadzenia podwyżki obecnie obowiązujących opłat, do której również została zmuszona Świdnica. I tak w projekcie uchwały zapisano, że w gospodarstwie domowym po podwyżce mieszkaniec zapłaci miesięcznie 35 zł (dotychczas była to kwota 29 zł). Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to zapłaci trzykrotną wysokość stawki, tj. 105 zł miesięcznie (dotychczas była to kwota 87 zł).

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą z systemu gospodarowania odpadami finansować innych zadań, bowiem ustawodawca wymienia elementy składowe, na które jest przeznaczana opłata. Finansowane są przede wszystkim takie koszty jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługa administracyjna systemu, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Należy zauważyć także, że gminy za pobraną opłatę zobowiązane są do zapewnienia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych z nieruchomości i przyjmowanie ich przez PSZOK.

Opłaty w gminach ościennych przedstawiają się następująco: Wałbrzych - 35 zł; Marcinowice
– 30 zł (zabudowa wielorodzinna) i 35 zł (zabudowa jednorodzinna); Jelenia Góra

- 35,20 zł;Sobótka

– 36 zł (opłata od 1.01.2023 r.); Ścinawa – 38 zł (opłata od 1.01.2023 r.); Kobierzyce
– 41 zł (opłata od 1.01.2023 r.).

 

Przeczytaj komentarze (6)

Komentarze (6)

B piątek, 25.11.2022 20:36
Esbierg w Danii.Jest spalarnia odpadów.Można bezpłatnie dostarczyć tam wszystkie odpady...
dr. Judym niedziela, 27.11.2022 09:09
Tam jest dania, tu jest Polska i Polacy. Spróbuj...
Taczki i za mury miasta sobota, 26.11.2022 15:28
Przypominam że BMS i spółka zostali wybrani przez Was, proszę...
Dhaczykowiec sobota, 26.11.2022 12:44
A co z tymi co wcale nie płacą za wywóz...
piątek, 25.11.2022 21:56
Urzędnicy bezradni chcą więcej pieniędzy dla siebie. Trzeba ich pogonić. \
piątek, 25.11.2022 19:57
No to już całkiem nas dobili,super....Po co to segregować,trzymać kilka...