Torba ratownictwa medycznego od KRUS dla OSP Tworzyjanów

niedziela, 28.11.2021 12:07 615

Zestaw ratownictwa przedlekarskiego został przekazany jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworzyjanowie przez Panią Ewę Pawelec - dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu. Wsparcie to efekt porozumienia pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a Prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dotyczącego współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego na terenach wiejskich. 

Zestaw wręczono podczas XLI Sesji Rady Gminy Marcinowice na ręce wójta gminy Marcinowice Stanisława Lenia, Komendanta Gminnego OSP Arkadiusza Kuliga oraz Prezesa OSP Tworzyjanów Henryka Kuliga w obecności radnych gminy.

Źródło: marcinowice.pl