W Strzegomiu powstały nowe kotłownie

czwartek, 10.11.2022 08:25 1659

W październiku br. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach zakończyła budowę sześciu indywidualnych kotłowni gazowych dla budynków w Strzegomiu przy ul. Cichej 1-3, Cichej 5-7, Cichej 9-11, Promenady 2-4, Promenady 6-8 i Promenady 10-12.

 - Dotychczas do budynków tych energia cieplna dostarczana była z miejskiej kotłowni przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu. Jest to relatywnie stara i wyeksploatowana kotłownia węglowa wymagająca wielomilionowych nakładów inwestycyjnych.  Zarząd naszej spółdzielni od kilku lat wnioskował do właściciela, Gminy Strzegom, o rozważenie realizacji modernizacji systemu ciepłowniczego i kotłowni przy ul. Ofiar Katynia – mówi Sylwia Wawrzyńczyk, zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. - Budowa dwóch kotłowni lokalnych na paliwo gazowe: jednej w okolicy Góry Krzyżowej, drugiej w okolicy ul. Kochanowskiego, pozwoliłaby na uniknięcie strat na przesyle i dodatkowych kosztów wymiany magistrali ciepłowniczej, które  po modernizacji musieliby pokryć przede wszystkim mieszkańcy Spółdzielni ze względu na ponad 80% udział w odbiorze ciepła. Ostatecznie Gmina Strzegom odstąpiła od modernizacji kotłowni przy ul. Ofiar Katynia, przez co  ZUK Sp. z o.o. – spółka miejska obsługująca kotłownię nie mogąc poradzić sobie z jej eksploatacją ogłosiła przetarg na dzierżawę kotłowni wraz z siecią ciepłowniczą.

 

 - Od lipca br. kotłownia dzierżawiona jest przez spółkę DZT Południe Sp. z o.o. – dodaje Elżbieta Krzan, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach. - Z uwagi na konieczność szybkiego rozwiązania problemu, bez szkody dla mieszkańców, Spółdzielnia rozpoczęła przygotowywanie koncepcji zapewnienia dostaw ciepła dla budynków oddalonych najdalej od kotłowni, zlokalizowanych na Górze Krzyżowej, rozpoczynając od budynków przy ul. Cichej i Promenady. Z lokatorami wymienionych budynków, w dniach 11 i 12 lipca br., zorganizowane zostały spotkania informacyjne. Większość mieszkańców w każdym z sześciu budynków opowiedziała się za budową indywidualnych kotłowni gazowych. Spółdzielnia niezwłocznie rozpoczęła procedurę wyłonienia wykonawcy, jednocześnie rozpoczynając prace adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb kotłowni, w każdym z sześciu budynków.  Aby można było jak najszybciej zapewnić mieszkańcom ciepło wykonawca przystąpił do budowy już we wrześniu.  Równolegle trwały uzgodnienia zapewnienia dostaw gazu do kotłowni, jak również procedura objęcia mieszkańców przez PGNIG ochroną taryfową, która zakończyła się w dniu 11.10.2022 r.

 W pierwszych dniach października rozpoczęto sukcesywnie uruchamiane kotłowni, a ostatnią oddano 21 października. Po tym terminie trwały jeszcze prace wykończeniowe oraz porządkowe niewymagające zatrzymywania pracy kotłowni.  Wybudowane kotłownie wyposażone są w nowoczesną instalację i kotły gazowe lokalnej firmy TERMET ze Świebodzic.

 

 Serdecznie dziękujemy Ryszardowi Satyle, prezesowi firmy TERMET za pomoc w szybkiej dostawie kotłów gazowych. Podziękowania należą się też mieszkańcom za okazane zaufanie, pomoc i zrozumienie oraz przysłowiowe trzymanie kciuków, aby wszystko przebiegło pomyślnie. Na koniec listopada br. planujemy zorganizować  spotkania z mieszkańcami budynków, w których powstały kotłownie celem przedstawienia ostatecznych kosztów przypadających na poszczególny lokal mieszkalny i o sposobie ich pokrycia. Co ważne, zgodnie z zapisami Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. i została przedłużona do końca 2027 r. mieszkańcy tych budynków objęci zostali w/w ochroną, co oznacza, że cena paliwa gazowego została zamrożona do poziomu cen zawartych w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki dla sprzedawcy z urzędu, podczas gdy cena rynkowa jest kilkukrotnie wyższa – podkreśla Elżbieta Krzan, prezes zarządu spółdzielni.

Budowa pierwszych 6 kotłowni to początek realizacji koncepcji zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców strzegomskich budynków administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową w Świebodzicach. Zarząd spółdzielni w sierpniu br. odbył spotkanie w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu celem ustalenia możliwości budowy kotłowni dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych w Strzegomiu przy ul. Sosnowej i Kochanowskiego. Obecnie między Spółdzielnią, a PSG trwają ustalenia w przedmiotowej kwestii. Po wypracowaniu ostatecznego stanowiska zarząd spółdzielni będzie spotykał się z mieszkańcami budynków przy ul. Sosnowej i Kochanowskiego celem przedstawienia sposobu zabezpieczenia dostaw energii cieplnej w kolejnych sezonach grzewczych.