Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań

środa, 1.9.2021 10:41 914 0

Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, w którym powinni uczestniczyć wszyscy mieszkający na terenie Polski. W Świdnicy obowiązkiem tym objętych jest 56 222 mieszkańców. Do 30 sierpnia spisało się już 37 200 świdniczan. 

Metod spisania się jest kilka - można zrobić to samodzielnie poprzez aplikację na stronie internetowej, można także przyjść do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, gdzie pracownicy pomogą w przeprowadzeniu spisu. Specjalnie przygotowane stanowisko znajduje się na parterze, w pokoju 1 D. Od 1 września czynne jest ono od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 Metodą uzupełniającą jest spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Będzie on dzwonił z numeru telefonu 22/ 828 88 88 lub 22/ 279 99 99. Ich tożsamość można zweryfikować pod numerami telefonów: 22/ 279 99 99 (infolinia GUS) oraz 74/ 856 28 20, 74/ 856 28 84 (Gminne Biuro Spisowe).

Prace rachmistrzów, których jest w Świdnicy 19, nadzoruje Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wśród nich są między innymi pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek gminnych. 

W przeprowadzanej ankiecie podajemy m.in. dane dotyczące naszego wykształcenia, wykonywanego zawodu, stanu cywilnego, miejsca i warunków zamieszkania. 

- Nie ma pytań dotyczących dochodów, czy też stanu majątkowego. Badanie to pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych – mówi Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Odmowa udziału wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Aktualne informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są dostępne na stronie spis.gov.pl.

Uruchomiono także infolinię spisową: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora). Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)