komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 6 czerwca 2020

Norberta, Laurentego

Wyjaśnienie dotyczące Niepublicznego Przedszkola Koniczynka

czwartek, 21.5.2020 14:20 , komentarze: 0 , odsłony: 183
kategorie artykułu:

W nawiązaniu do wypowiedzi radnych Rady Miejskiej Klubu Wspólne Świebodzice wygłoszonych na sesji Rady Miejskiej dnia 18 maja 2020r. dotyczących dalszego funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Koniczynka w Świebodzicach pragnę wyjaśnić rodzicom oraz wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem placówki , następującą kwestię:

  • Pani Katarzyna Tomańska prowadzi w/w przedszkole w lokalu będącym własnością  Gminy Świebodzice,
  • umowa najmu z Gminą Świebodzice zawarta była na okres 10 lat i obowiązywała do dnia  3 maja 2020r. (a nie na czas nieokreślony),
  • aneksem do umowy przedłużono umowę najmu jedynie do dnia 31 sierpnia 2020 r., tj. zakończenia roku szkolnego 2019/2020 r.

      Pani Katarzyna Tomańska miała pełną świadomość, że umowa najmu nie zostanie przedłużona z uwagi na fakt, że gmina w tym lokalu zamierza utworzyć placówkę publiczną (do roku 2000 funkcjonowało w tym obiekcie przedszkole publiczne). W tym momencie działanie jednostronne  K. Tomańskiej dot. przedłużenia umowy najmu, nie znajduje oparcia w świetle obowiązujących nas przepisów prawa.  Poinformowano Panią K.Tomańską, aby podjęła działania zmierzające do przeniesienia od 1 wrzenia 2020 r. dzieci do innego obiektu. W nawiązaniu do tych informacji w miesiącu lutym br. Pani Tomańska  przekazała informację Komisji Oświaty i Wychowania podczas jej wizytacji w przedszkolu, że dysponuje już nowym lokalem.

      Chciałbym podkreślić, że gmina nie likwiduje Przedszkola Niepublicznego Koniczynka, bo nie ma takich możliwości prawnych. Nie jest jego organem prowadzącym, a tylko ten organ może dokonać likwidacji.

     Pragnę poinformować, że w sytuacji panującej pandemii COVID -19, nie funkcjonowały żadne placówki oświatowe. Nauczanie odbywało się zdalnie. Nie było możliwości wstępu na placówki oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w organizacji pracy szkół i przedszkoli.

      Trudno zatem było przenosić dzieci z przedszkola Koniczynka do innych placówek i organizować kształcenie i opiekę  kiedy one w tym czasie nie uczęszczały do przedszkola i nie wiadomo było kiedy powrócą.

       Ponadto informuję, że zaproponowany przeze mnie harmonogram działań związanych z przejęciem budynku, remontem placówki i ponownym uruchomieniem jest w moim przekonaniu najbardziej optymalny i racjonalny.

     Mając powyższe na względzie pragnę zaznaczyć, że wszystkim moim działaniom związanym z zapewnieniem opieki dzieciom, zawsze kierowałem się ich dobrem. Chciałbym wszystkim zapewnić jak najbardziej optymalne warunki pobytu w placówkach.

Autor: Urząd Miejski w Świebodzicach

 

Wasze komentarze

wczoraj, 22 godz temu
wczoraj, 22 godz temu
czwartek, 4.6.2020 12:21
czwartek, 4.6.2020 12:18
czwartek, 4.6.2020 11:26
wtorek, 2.6.2020 12:25
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
SKUP AUT
SKUP AUT
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra