komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

sobota, 11 lipca 2020

Olgi, Kaliny

XV sesja Rady Gminy Świdnica

wtorek, 5.11.2019 10:49 , komentarze: 0 , odsłony: 345
kategorie artykułu:

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XV SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 7.11.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:

  1.  Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
  2.  Wnioski do porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
  4.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
  5.  Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;

2) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;

3) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;

4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

5) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

7) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Pszennie i nadania regulaminu organizacyjnego;

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica;

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/90;

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/91;

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/92;

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/93;

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/94;

14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/95;

15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/96;

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/99;

17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/100;

18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/101;

19) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/102;

20) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/103;

21) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/104;

22) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/105;

23) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/106;

24) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/107;

25) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/108;

26) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/109;

27) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/110;

28) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/111;

29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/112;

30) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica położonej w Pszennie, stanowiącej działkę nr 65/113;

31) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Świdnica, położonej w obrębie Boleścin, stanowiącej działkę nr 251/11;

32) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Witoszowie Górnym, stanowiącym działkę nr 355/4;

33) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Witoszowie Dolnym, stanowiącym działkę nr 789/7.

  1.  Zapytania i interpelacje.
  2.  Wolne wnioski i informacje.
  3.  Zamknięcie XV Sesji Rady Gminy Świdnica.

 

 

Wasze komentarze

wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 10 godz temu
wczoraj, 11 godz temu
wczoraj, 11 godz temu
czwartek, 9.7.2020 11:54
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica