„Z tradycją w nowoczesność”. Finał polsko-niemieckiego projektu

poniedziałek, 24.10.2022 16:10 235 0

W ramach polsko-niemieckiej współpracy ponadnarodowej Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i Slow Food Germany zrealizowały pierwszy wspólny międzykulturowy projekt edukacyjny, poświęcony zrównoważonemu odżywianiu, którego odbiorcami była młodzież, dzieci, nauczyciele oraz edukatorzy. Podstawowym założeniem było połączenie praktycznych działań w ogrodzie i kuchni warsztatowej z innowacyjnymi metodami pracy dydaktycznej. Projekt otrzymał merytoryczne oraz finansowe wsparcie ze strony Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU) z Osnabrück.

 Dla obu organizacji partnerskich projekt stanowił doskonałą okazję, żeby uczyć się od siebie nawzajem. Szczególny wymiar ma to przedsięwzięcie także z uwagi na historię miejsca, w którym było ono realizowane. Wieś Krzyżowa jest symbolem polsko- niemieckiego pojednania.

To tutaj w czasie drugiej wojny światowej spotykała się niemiecka grupa przeciwników narodowego socjalizmu, a dziś goszczą tu międzynarodowe spotkania, w których uczestniczą młodzi ludzie z różnych krajów. Ten kontekst sprawił, że Krzyżowa stała się idealną lokalizacją dla działań angażujących młodzież z Polski, Niemiec i całej Europy, a także nauczycieli i edukatorów na rzecz kształtowania wspólnej, zorientowanej na troskę o środowisko naturalne przyszłości.

 W ramach projektu Fundacja „Krzyżowa” oraz Slow Food Germany wypracowały wspólnie materiały dydaktyczne, które skłaniają młodych ludzi do krytycznej refleksji nad naszym systemem żywnościowym i zachowaniami konsumenckimi oraz zachęcają do sięgania po ekologiczne metody, łączące tradycję i nowoczesność. Na przykład po tradycyjne techniki fermentacji, konserwowania czy suszenia, które są jeszcze doskonale znane przez starsze pokolenia, ale z uwagi na nowoczesny styl życia młodszych pokoleń grozi im, że popadną w zapomnienie. Ta wiedza nie może zostać utracona i powinna być nadal dostępna dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dzięki takiemu podejściu tradycyjne sposoby oszczędnego gospodarowania zostały w sposób innowacyjny zaadaptowane, tak aby inspirowały na rzecz rozwijania zrównoważonego systemu żywnościowego.

W celu praktycznej realizacji programu edukacyjnego, składającego się z dziesięciu modułów, wspólnie z uczniami zbudowany został na terenie Fundacji „Krzyżowa” ekologiczny ogród edukacyjny. Razem z nowodposażoną kuchnią warsztatową stworzone zostały w ten sposób doskonałe warunki do łączenia w pracy dydaktycznej teorii z praktyką.

W ciągu dwóch lat trwania projektu, udział wzięło w nim łącznie ok. 1000 uczniów – mimo wielu wyzwań, jakie przyniosła w tym czasie pandemia. Trwałym efektem udanej współpracy Fundacji „Krzyżowa” i Slow Food Germany jest także kalendarz sezonowy, zachęcający młodych ludzi do poznawania sezonowości w ogrodzie.

Pani Verena Exner z DBU, przedstawicielka grantodawcy, również wyraża swoje zadowolenie: "Projekt wyróżnia się z jednej strony innowacyjną współpracą pomiędzy organizacjami z Polski i Niemiec”. Z drugiej strony to niezwykłe, że młodzi ludzie mogą doświadczać edukacji ekologicznej i żywieniowej z pierwszej ręki w ogrodzie dydaktycznym w miejscu, które jest symbolem dialogu i porozumienia - pomimo niekorzystnych warunków spowodowanych pandemią. Nie możemy dopuścić do zaprzepaszczenia tradycyjnych, a zarazem zrównoważonych technik przetwarzania żywności, takich jak fermentacja, konserwowanie i suszenie, musimy także dbać o lokalne uprawy. W odniesieniu do projektu cieszy fakt, że choć dobiega on do końca, to zagwarantowana jest jego kontynuacja mająca na celu rozwijanie oferty edukacyjnej w dalszej perspektywie.”

Finał projektu będzie miał miejsce w dniu 26 października w godzinach 9.00-11.00. Z tej okazji Krzyżową odwiedzi przedstawicielka grantodawcy, Pani Verena Exner z Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU). W programie przewidziane są między innymi spacer po ogrodzie, nauka pozyskiwania nasion z warzyw oraz wyciskanie świeżych soków.

Celem Slow Food jest działanie na rzeczy systemów żywnościowych opartych na uczciwych relacjach, wspierających bioróżnorodność, klimat i zdrowie oraz umożliwia wszystkim ludziom godne i radosne życie. Jako globalna sieć zrzeszająca miliony ludzi, Slow Food prowadzi kampanię na rzecz dobrej, czystej i sprawiedliwej żywności dla wszystkich. Organizacja Slow Food Germany została założona w 1992 roku i prowadzi szereg
projektów, kampanii i wydarzeń na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Dzięki zorientowanej na działanie pracy edukacyjnej stawiamy kompetencje żywieniowe na mocnym fundamencie. Celem naszego zaangażowania jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialny system żywnościowy, który chroni ludzi i zwierzęta, środowisko i klimat. www.slowfood.de | Prezez Zarządu Slow Food Germany: dr Nina Wolff
Informacje o Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU), Osnabrück można znaleźć na stronie www.dbu.de.

foto - Fundacja Krzyżowa

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)