Zakończyła się konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Witoszowa

środa, 26.10.2022 18:07 123 0

Na przełomie lipca i września trwała konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Witoszów Dolny na granicach działek 1181, 1180, 1162, 1167, 1188, 1187, 1185.  Zakres rzeczowy robót obejmował m.in. wykaszanie porostów wraz wygrabieniem, ścinanie i karczowanie krzaków wraz z oczyszczeniem, wykopy udrożniające, rozplantowanie gruntu z wykopów, umocnienie skarp i dna rowu na odcinku 1942 mb.

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy zostało w tym roku zrealizowane przy pomocy finansowej przyznanej z budżetu województwa dolnośląskiego w kwocie 35 tys. Łączny koszt zadania opiewał na kwotę 156,9 tys. zł.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)