komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
MPK

wtorek, 7 lipca 2020

Cyryla, Estery

Zmiany w programie 500+, wyprawka szkolna 300+

poniedziałek, 20.5.2019 14:45 , komentarze: 2 , odsłony: 7326
kategorie artykułu:

W związku ze zmianami w programie „Rodzina500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Pierwsze wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r.

Warto pamiętać, że aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r., do 30 września 2019 r.Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. 

Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Istotne jest, że na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r., nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r., do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019r., świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r., jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu – liczonego od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowonarodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie, świadczenie w takim przypadku przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. 

Ponadto od 1 lipca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 748521226, 748523067 wew. 500. Wnioski w formie elektronicznej będzie można składać m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, a w formie papierowej w siedzibie GOPS przy ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r., do 31 stycznia 2020 r., oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Więcej informacji o PROGRAMIE RODZINA 500+ na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

ŚWIADCZENIE DOBRY START W KWOCIE 300 ZŁ

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód. Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2019 r.  

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:

•   20 lat,

•   24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

•   szkoła podstawowa,

•   dotychczasowe gimnazjum,

•   szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,

•   szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

•   młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

•   specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

•   specjalny ośrodek wychowawczy,

•   ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

•   studentom

•   przedszkolakom

•   uczniom zerówki

W przypadku wyprawki szkolnej 300 plus będzie możliwość złożenia wniosku na dwa sposoby: tradycyjnie - w urzędzie oraz drogą internetową :

•   za pomocą portalu Emp@tia

•   za pomocą bankowości elektronicznej

•   w urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania, - a nie miejsce meldunku.

Wniosek może złożyć :

•   rodzic,

•   opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

•   opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

•   osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, ma możliwość odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie Dobry Start można składać od:

•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,

•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

fot. pixabay 

 

Wasze komentarze

I dobrze bedziem cos miec z zycia kto bedzie kiedys...
wtorek, 21.05.2019 21:36 autor: Ania
Dzieki za ten artykul bardzo przydatny
poniedziałek, 20.05.2019 15:56 autor:
piątek, 3.7.2020 08:51
83
czwartek, 2.7.2020 11:09
1
Kino Cinema3D
Kino Cinema3D
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
SPZOZ w Świdnicy - Latawiec
Mati Autogaz
Mati Autogaz
Eldomik serwis AGD
Eldomik serwis AGD
Przedszkole Abrakadabra
Przedszkole Abrakadabra
Fotograf Świdnica
Fotograf Świdnica
TAXI Świdnica
TAXI Świdnica
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Cukiernia Kasia
Cukiernia Kasia
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki