komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

niedziela, 26 maja 2019

Filipa, Pauliny

[AKTUALIZACJA] Od 1 kwietnia w gminie Złoty Stok większe opłaty za śmieci. Od 25 do 32 zł za osobę

środa, 6.3.2019 09:53 , komentarze: 51 , odsłony: 11680
kategorie artykułu:

Mieszkańcy gminy Złoty Stok są oburzeni ponad 100% podwyżką cen za odbiór śmieci. Czteroosobowa rodzina za wywóz śmieci segregowanych zapłaci od 1 kwietnia 100 zł, za niesegregowane 128 zł. To ogromne obciążenie dla domowych budżetów. Gmina tłumaczy, że podwyżki wynikają z urealnienia stawek związanych z wyższymi kosztami energii, transportu i  tzw. „opłaty marszałkowskiej", czyli opłaty ponoszonej z tytułu składowania odpadów. Samorząd Złotego Stoku już w ubiegłym roku dopłacił do systemu gospodarowania odpadami ponad 140 000 zł. W tym roku miałoby to być już ponad 400 000 zł, a system powinien sam się finansować. Gmina zapowiada z własnych środków zakupić śmieciarkę za ponad 200 000 zł, wyjaśniając, że kwota ta nie była wliczona w kalkulację stawek. 

[AKTUALIZACJA]

W związku z podwyżką opłaty za odbiór odpadów komunalnych na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotym Stoku zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują rodziny wielodzietne. Projekt uchwały przewiduje zwolnienie w opłacie dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, w wysokości 80% na trzecie i każde kolejne dziecko. Rodziny, które chcą skorzystać z częściowego zwolnienia w opłacie proszone są o złożenie w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku zgłoszenia obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Formularze zgłoszeń będą dostępne w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoty Stok i w Biuletynie Informacji Publicznej.  - informuje UM w Złotym Stoku. 

fot. pixabay

 

Nowe stawki opłat za wywóz śmieci w gminie Złoty Stok, jak zapewniano na sesji, zostały ustalone po analizie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie brano pod uwagę ilość odpadów, liczbę mieszkańców i koszty całego systemu.  Od 1 kwietnia 2019 roku mieszkańcy gminy Złoty Stok za odbiór odpadów komunalnych zapłacą wg uchwalonych na ostatniej sesji Rady Miejskiej stawek:

  • stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca na terenie nieruchomości zamieszkałych, przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów wynosi 25 zł,

  • stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańca na terenie nieruchomości zamieszkałych, bez prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosi 32 zł,

  • na terenie nieruchomości niezamieszkałych stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie wynosi za pojemnik 110 l - 60 zł, a za pojemnik 1100 l - 450 zł, bez prowadzenia selektywnej zbiórki stawka wynosi odpowiednio 80 zł za pojemnik 110 l i 600 zł za pojemnik 1100 l,

  • ryczałtowa stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od domku letniskowego wynosi 150 zł za rok przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów oraz 200 zł jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie.

 

Założeniem ustawodawcy jest samofinansowanie się systemu, więc ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zobowiązana jest wziąć pod uwagę wszystkie  elementy (odbiór,  transport, zbiórka, odzyski unieszkodliwianie śmieci, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługę administracyjną systemu, czy edukację ekologiczną). Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w Domaszkowicach (do którego przekazywane są odpady z naszej gminy) w latach 2018- 2019 zwiększył kwotę za przyjęcie odpadów o ponad 126 zł za każdą tonę zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. Koszt funkcjonowaniu systemu w 2018 roku wyniósł 705.036 zł. Planowany koszt funkcjonowaniu systemu w 2019 roku to 990.360 zł - tłumaczy Urząd Miejski w Złotym Stoku. 

Na powyższą kwotę składają się:

1)    cena zagospodarowania odpadów zaoferowana przez spółkę „KOMA” w ogłoszonym przez burmistrza przetargu nieograniczonym,

2)    dopłata do zwiększonej przez Zakład Unieszkodliwiania i Odzysku Odpadów w Domaszkowicach opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko,

3)    obsługa administracyjna systemu, zakup pojemników.

- Zebrana od mieszkańców opłata za 2018 rok wynosi 564.498,07 zł. Gmina dopłaciła do odbioru odpadów komunalnych w 2018 r. ponad 140 tys. zł. Utrzymując stawki opłat za odbiór odpadów na obowiązującym poziomie na obsługę systemu zabraknie ok. 425 tys. zł w 2019 r. Z uwagi na to, że zebrana od mieszkańców opłata nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu konieczna była zmiana stawek za odbiór odpadów - przekonują złotostoccy urzędnicy. 

 

Zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie wymusza zmian deklaracji, którą złożyli mieszkańcy.

Od 1 stycznia 2020 r. znikną gniazda, w których zbierane są selektywnie odpady szkła, metali i tworzyw sztucznych.

Osoby zbierające odpady selektywnie będą je gromadzić w pojemnikach lub workach, które bezpośrednio z posesji zabierać będzie podmiot odbierający odpady.

Mieszkańcy segregujący odpady będą musieli mieć 5 pojemników w kolorze:

1) zielonym do gromadzenia odpadów ze szkła,

2) żółtym do gromadzenia odpadów metali i tworzyw sztucznych,

3) brązowym do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,

4) niebieskim do gromadzenia odpadów z papieru,

5) czarnym do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych i po segregacji.

Odpady zbierane selektywnie będą mogły być gromadzone także w workach o kolorystyce jw., które nieodpłatnie dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązywał będzie system mieszany odbioru odpadów zbieranych selektywnie. Odpady będzie można dostarczać tak jak dotychczas do gniazd, w których zbierane są odpady szkła, metalu i tworzyw sztucznych albo gromadzić w pojemnikach lub workach na własnej posesji, z której odbierze je podmiot odbierający odpady komunalne. System ten obowiązywał będzie jedynie do końca 2019 r. Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie gniazd do zbioru odpadów.

- Informujemy ponadto, że ze środków budżetu gminy sfinansowany będzie zakup śmieciarki. Ten zakup inwestycyjny możliwy jest dzięki dokonanym przez Radę Miejską zmianom w budżecie gminy Złoty Stok i przeznaczeniem na ten cel kwoty 233.700 zł. Kwota ta pochodzi z przesunięcia na rok 2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej i Pl. Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” i nie była brana pod uwagę przy kalkulacji nowych stawek opłat.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku:

  1. Weronika Gołdyn – Mrozowska - tel. 74 8164 151,
  2. Piotr Cichoń                               - tel. 74 8164 152,
  3. PPU „KOMA” sp. z o.o.-            - tel. 74 8175 072.
 

Wasze komentarze

Pani Magdo czy pani przypadkiem nie pracuje w Urzędzie UM
poniedziałek, 11.03.2019 15:15 autor: mieszkaniec
Szanowni Radni- WSTYD.
niedziela, 10.03.2019 19:06 autor: zniesmaczony
Pani Burmistrz , Zloty Stok to nie Warszawa ,ludzie żyją tu...
czwartek, 07.03.2019 15:04 autor: Mieszkanka
Coś złego zaczęło się dziać w Złotym Stoku, najdroższe śmieci,...
czwartek, 07.03.2019 10:20 autor: Singiel..truck
Gmina Złoty Stok chyba chce, by ludzie zapłacili za remont...
czwartek, 07.03.2019 09:43 autor: Anonim

sobota, 25.5.2019 00:00
piątek, 24.5.2019 08:29
czwartek, 23.5.2019 12:27
środa, 22.5.2019 12:25
5
środa, 22.5.2019 10:30
wtorek, 21.5.2019 10:18
4
Szpital LATAWIEC
Szpital LATAWIEC
ZGK Z?bkowice ?l.
ZGK Z?bkowice ?l.
CENTRUM MEBLOWE
CENTRUM MEBLOWE
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Spółdzielnia Usługowa ODRA
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Pomoc drogowa
Pomoc drogowa
Praca na GoWork
Praca na GoWork