[FOTO] „Dawne i nowe życie Twierdzy”

poniedziałek, 17.10.2022 14:16 201 0

W czwartek 13 października na Twierdzy Srebrnej Górze  w gronie dyskutowano podczas seminarium naukowego „Dawne i nowe życie Twierdzy”.

Seminarium rozpoczęła prezes Emilia Pawnuk witając przybyłych gości i przybliżając postępy prac i plany na przyszłość. Następnie głos zajął Paweł Gancarz – wójt gminy Stoszowice. Kolejnym punktem programu było wystąpienie dra hab. inż. arch. Piotra Molskiego, prof. Politechniki Warszawskiej, który mówił o 20 latach Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze. O realizacji prac konserwatorsko-adaptacyjnych i żywym Muzeum Twierdzy Srebrna Góra opowiedział Grzegorz Basiński, kierownik ds. remontowo-konserwatorskich Twierdzy Srebrna Góra sp. z o.o. Robert Jurga, ilustrator historyczny, rekonstruktor, znawca fortyfikacji przedstawił na ilustracjach zasady i metody wznoszenia budowli obronnych. O procesie budowy Twierdzy Srebrnogórskiej na podstawie materiałów archiwalnych referował dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatni z prelegentów - dr hab. Tomasz Przerwa, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawił Twierdzę od środka – jak żył i funkcjonował „Śląski Gibraltar”.

Seminarium było także okazją do obejrzenia z bliska postępu prac na terenie budowy, a także świętowania z nami XX-lecia Fortecznego Parku Kulturowego w Srebrnej Górze. Spotkanie  odbyło się w ramach projektu “Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra”.

Projekt "Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra" realizowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)