[FOTO] Jubileusz 800-lecia Ciepłowód

niedziela, 23.10.2022 20:44 3069 2

W niedzielę 23 października w Ciepłowodach uroczyście obchodzono 800-lecie wsi.  Obchody rozpoczęły się w miejscowym kościele podniosłą liturgią, a następnie zebrani w asyście orkiestry dętej z OSP Kamiennik, przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji, gdzie przewodniczący Damian Cieślik, otworzył uroczystą sesję Rady Gminy.

Radni jednogłośnie przyjęli dwie uchwały: o uczczeniu jubileuszu 800-lecia istnienia wsi Ciepłowody i nadającej skwerowi przy ulicy Szkolnej, za centrum kultury, nazwę „Skwer 800-lecia Ciepłowód”. Ciekawy wykład o początkach wsi wygłosił  Kamil Pawłowski, a dzieci z ZSP Ciepłowody w pięknie stworzonej scenografii przedstawiły podania i legendy związane z herbem gminy i jej historią. 

Po okolicznościowych przemówieniach i życzeniach od zgromadzonych gości na "Skwerze 800-lecia Ciepłowód" wójt Łukasz Białkowski odsłonił pamiątkową tablicę, po czym złożono pod nią wiązanki kwiatów. Jako pierwsza kwiaty złożyła delegacja mieszkańców: przedstawiciele najstarszego i najmłodszego pokolenia.

Za pierwszą datę roczną i cezurę chronologiczną w historii miejscowości przyjmuje się rok 1222. Pierwsze pisemne wzmianki na temat istnienia osady odnaleźć można na kartach Księgi Henrykowskiej, spisanej po łacinie po 1268 r. Mowa tam o rycerzu Albercie z przydomkiem „Łyka”, który w czasie zakładania klasztoru w Henrykowie mieszkał Ciepłowodach. Ponieważ przyjmuje się, że proces fundacji opactwa henrykowskiego rozpoczął się w 122 roku można przyjąć, że już wówczas istniała osada o słowiańskim rodowodzie, która swoją nazwę przyjęła zapewne od występujących tam ciepłych źródeł.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

mieszkaniec środa, 26.10.2022 09:08
Uroczystość dla Radnych i wójta, a co dla Mieszkańców...
mieszkaniec rakowic poniedziałek, 24.10.2022 08:50
zdp niech polata drogi a nie tylko na imprezy