[FOTO] W Opolnicy powstała sieć wodociągowa

niedziela, 7.8.2022 10:15 1026 0

W sobotę 6 sierpnia w sołectwie Opolnica odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Opolnicy”. Gospodarzami wydarzenia byli Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Strzelec oraz sołtys Opolnicy Joanna Wierusińska.

Do Opolnicy na zaproszenie gospodarzy przybyli wykonawcy zadania wraz z inspektorem nadzoru oraz przełożony zakonu redemptorystów w Bardzie o. Sylwester Cabała. Udział w wydarzeniu wzięli również mieszkańcy sołectwa. Wydarzenie było okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji osobom. Gospodarze wydarzenia podziękowali wykonawcom oraz pracownikom UMiG w Bardzie merytorycznie zaangażowanym w zadanie. Wydarzenie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy grillu, na które zaprosili mieszkańcy sołectwa.

Wartość inwestycji wyniosła 2.898.365,64 zł. Gmina Bardo na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych, czyli 1.844.230,00 zł.

Warto dodać, że na ukończeniu jest wodociągowanie sołectwa Janowiec, a jego finał zaplanowany jest na IV kwartał tego roku. Dzięki realizacji tych dwóch inwestycji Gmina Bardo już wkrótce będzie zwodociągowana w 95 procentach.

Gm. Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)