[FOTO] W Ziębickim Centrum Kultury odbyła się Konferencja "Młodzi w samorządzie"

wtorek, 24.5.2022 10:16 669 0

Ziębickie Centrum Kultury stało się dziś miejscem spotkań i aktywności dla młodzieży z Powiatu Ząbkowickiego, która licznie uczestniczyła w konferencji metodycznej pn.: „Młodzi w samorządzie”.

Gości przywitali organizatorzy: Burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, radny Rady Miejskiej Wiktor Ochał oraz Prezes Stowarzyszenia Akademii Samorządów Uczniowskich Paweł Kierakiwicz.

Podczas panelu wykładowego, dyskusyjnego i części warsztatowej przedstawiciele ze Stowarzyszenia Akademii Samorządów Uczniowskich: Paweł Kierakowicz, Katarzyna Huńkowska oraz Wiktoria Tadla debatowali z zaproszoną młodzieżą m.in.: o roli samorządu uczniowskiego w aktywizacji młodzieży szkolnej, o budowaniu siebie w zespole oraz o zwiększeniu partycypacji społecznej wśród młodego pokolenia.

Młodzież aktywnie włączyła się w debatę oraz z dużym zainteresowanie wysłuchała wymiany doświadczeń w pracy w samorządzie zarówno uczniowskim, jak i lokalnym, którymi podzielili się z młodzieżą – organizatorzy konferencji. Dziękujemy za Waszą obecność i życzymy sukcesów na polu społecznym w Waszych szkołach i miastach!

Gmina Ziębice

Dodaj komentarz

Komentarze (0)