"Plany są i mam zamiar przekuć je w rzeczywistość" - Marcin Czerniec od 15 lat rządzi gminą Kamieniec Ząbkowicki (część II)

czwartek, 16.12.2021 12:38 8748 13

Marcin Czerniec od 15 lat szefuje gminie Kamieniec Ząbkowicki. Najpierw jako wójt, a od 2021 roku, po uzyskaniu przez Kamieniec Ząbkowicki praw miejskich, jako burmistrz. W drugiej części rozmowy z portalem Doba.pl mówi o planach na przyszłość i trudnej współpracy z powiatem ząbkowickim.

Pamiętam jak w jednym z pierwszych wywiadów, które z panem przeprowadzałam, przekonywał pan, że samorządowiec nie powinien angażować się politycznie, bo lokalnemu działaniu bardziej to szkodzi niż pomaga. Teraz jednak można odnieść wrażenie, że Kamieniec stał się mekką wydarzeń politycznych partii rządzącej, pan także nie kryje swojego poparcia dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Co się zmieniło? 

Nic się nie zmieniło. Zawsze byłem, jestem i zapewne będę indywidualistą. Niemniej jednak moje działanie na stanowisku wójta i obecnie burmistrza nacechowane jest zawsze dążeniem do zapewnienia gminie, którą kieruję i zarządzam najlepszych warunków do rozwoju i możliwości korzystania ze wszystkich możliwości, jakie daje nam otoczenie zewnętrzne. Proszę pamiętać, że każda gmina jest integralną częścią naszego kraju, a jeżeli ugrupowanie rządzące obecnie ma wspólne cele z naszymi gminnymi dążeniami, to zawsze wspólnie można zrobić więcej. Ja osobiście przeżyłem już wielu wojewodów, parlamentarzystów, prezydentów i innych osób pełniących różne funkcje publiczne. Doskonale pamiętam wystąpienia niektórych osób, które oprócz suchego przekazu słownego, nie zrealizowały niczego konkretnego dla naszej gminy. W obecnej sytuacji nasza współpraca na linii samorząd – rząd układa się doskonale i z perspektywy interesów gminy Kamieniec Ząbkowicki okazana merytoryczna współpraca i chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz lepszego i szybszego rozwoju tego terenu daje powody do jej kontynuacji.

Będzie pan kandydował także  w najbliższych wyborach? 

Oczywiście zamierzam się ubiegać w kolejnych wyborach o urząd burmistrza gminy Kamieniec Ząbkowicki, gdyż, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy dużo projektów, które są w różnej fazie zaawansowania i chciałbym, aby mogły być dla tej gminy i jej mieszkańców wykonane. Będę więc prosić wyborców w wyborach o ponowne obdarzenie mnie zaufaniem.

Jakie plany inwestycyjne, rozwojowe ma pan względem gminy? Słowem, jakie wyzwania przed panem jako burmistrzem i gminą Kamieniec Ząbkowicki? 

Plany są i mam zamiar je przekuć w rzeczywistość. Na pewno coraz większy nacisk jest kładziony na sprawy środowiskowe, w tym czystość powietrza i środowiska naturalnego wód szczególnie. W naszej gminie funkcjonuje z bardzo dobrymi efektami specjalny program 10-letni dofinansowania wymiany pieców dla mieszkańców. Powstał on dzięki uzyskiwanym wpływom ze sprzedaży usług turystycznych na pałacu. Co roku przeznaczamy do 500 tysięcy złotych na udzielanie dotacji do 5000 zł dla zainteresowanych rodzin na wymianę starego źródła ogrzewania. Myślę, że przez kolejne lata uda nam się znacznie poprawić jakość powietrza na terenie naszych miejscowości.

Powiedziałem wcześniej, że kończymy kanalizowanie aglomeracji miejskiej samego Kamieńca Ząbkowickiego i rozpoczęliśmy już przygotowywanie dokumentacji dla kanalizowania poszczególnych sołectw, docelowo wszystkich. Rozpoczynamy od Doboszowic, Suszki, Pomianowa Górnego Mrokocina i Chałupek, aby wykonać tam kanalizację zbiorczą z oczyszczalniami kontenerowymi w odpowiednich miejscach danego sołectwa. Równolegle funkcjonuje w naszej gminie również – analogiczny do wymiany pieców – program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale wiadomo, że systemy zbiorczych kanalizacji są bardziej efektywne i nie zanieczyszczają wód gruntowych oraz powierzchniowych w sytuacji nieprawidłowej obsługi danej przydomowej oczyszczalni przez użytkownika. Wiele osób myśli, że przydomowa oczyszczalnia załatwia temat utylizacji ścieków bez zaglądania do środka i dbania o właściwe parametry – a tak nie jest. Przeprowadzony ostatnimi czasy przetarg wyłonił wykonawcę na zadanie dokumentacyjne dla tych wspomnianych sołectw, ale w przyszłym roku w kolejnym przetargu będziemy chcieli wyłonić wykonawcę na zrealizowanie dokumentacji w pozostałych miejscowościach gminy i krańców sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II, które jest poza wyznaczoną aglomeracją miasta jako część niezurbanizowana.

Ważnym zadaniem, które zostało w tym roku zrealizowane i oddane do użytku to budowa stacji regazyfikacyjnej w Kamieńcu Ząbkowickim przez Polską Spółkę Gazyfikacyjną. Pozwoliła ona podłączyć do sieci gazowej zespół budynków szkoły podstawowej Nr 1, a pozytywne warunki przyłączeniowe mają już kolejne budynki wspólnot z Osiedla XXX-lecia. Sprawa drożejącego gazu, która obiegła jako informacja nas wszystkich, pomimo wzrostu ceny i tak jest tańsza od kosztów, jakie ponosiliśmy ogrzewając budynki olejem opałowym a wyeksploatowane stare piece zostały zastąpione nowoczesnymi jednostkami grzewczymi, na które otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach termomodernizacji budynku hali sportowej.

Kolejnym ważnym dla nas wszystkich i gminy zadaniem to dalsza rewitalizacja całego założenia pałacowo-parkowego i parku kulturowego z całym kompleksem pocysterskim, które już niedługo otrzyma status pomnika historii. W ostatnim czasie Rada Ochrony Zabytków działająca przy ministrze kultury wyraziła swoją pozytywną opinię w tej sprawie, a my jako samorząd czekamy na ostateczną decyzję o przyznaniu tego symbolu pana prezydenta.

Widać więc jak na dłoni, że mamy kilka ważnych priorytetów do realizacji w latach następnych, a poza nimi jest przecież wiele elementów gminnej infrastruktury drogowej wymagającej jeszcze modernizacji i przebudowy. Posiadamy kilka gotowych dokumentacji i czekamy na przyznanie środków na następny rok, na przykład ul. XXX-lecia jako pierwszy etap połączenia drogowego z górnym Kamieńcem i budowanym kompleksem sportowo-rekreacyjnym, oraz na nowe nabory również jesteśmy gotowi.

 Duże potrzeby remontowe w dalszym ciągu są na drogach powiatowych przebiegających przez nasz teren. W latach poprzednich udało się wykonać sporo zadań na tych drogach w poszczególnych obszarach zabudowanych sołectw Sosnowa, Suszka, Śrem, Sławęcin, Topola, Byczeń, ale w późniejszym okresie nie było dostatecznej woli ze strony władz powiatu, aby to kontynuować. Szkoda, gdyż do tego czasu mielibyśmy większość dróg w terenie zabudowanym gminy zmodernizowanych. Jednak nie zapominajmy, że jest to mienie powiatu i powinno być przez powiat modernizowane.  Traktowanie gminy jako podmiotu, który ma dać praktycznie całość kwoty na modernizacje drogi czy budowę nowego chodnika jest nieporozumieniem. Wypracowany na początku kadencji (2006- 2010) model współfinansowania zadań drogowych przez gminy na mieniu powiatu ząbkowickiego, choć karkołomny sprawdzał się, ale w późniejszych latach został wypaczony i traktowany różnie względem poszczególnych gmin powiatu ząbkowickiego.

Nikt chyba oprócz mnie nie ma odwagi oficjalnie powiedzieć, że powinno się skończyć z przekazywaniem w porozumieniach pieniędzy powiatowi ząbkowickiemu, aby ten zlecił wykonanie kawałka drogi na terenie danej gminy, skoro powinien to zrobić powiat z własnych środków i oczywiście skutecznie szukać dofinansowań poprzez swoich urzędników. W chwili obecnej mamy dwie, wykonane przez powiat za pieniądze gminy i powiatu, dokumentacje na kontynuacje budowy chodnika przy ulicy Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim, który przypomnę pierwszy etap był zrobiony w przybliżeniu za 200 tysięcy zł z czego 199 tysięcy zostało zapłacone z naszych gminnych pieniędzy a powiat ząbkowicki dał 1 (słownie: jeden) tysiąc zł. Zdecydowaliśmy się na jego realizację tylko dlatego, że był to bardzo długi odcinek drogi bez chodnika z dużym ruchem pieszych szczególnie dzieci do szkoły a bez porozumienia, choć tak krzywdzącego, nie moglibyśmy zrobić tego zadania na drodze powiatowej. To na pewno nie jest właściwe traktowanie gminy przez powiat. Mamy również jeszcze jedną gotową dokumentację w obrębie ulicy Szkolnej na budowę chodnika i modernizację części drogi powiatowej czekamy czy powiat coś zrobi w tym temacie. Zbliża się nowy rok budżetowy i trzeba tylko chcieć złożyć jakiś wniosek na dofinansowanie w obszarze gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Drogi wojewódzkie to osobny temat, ale cieszę się, że jesteśmy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na etapie uzgodnień środowiskowych w zakresie przygotowania dokumentacji na przebudowę całego odcinka drogi wojewódzkiej od Ząbkowic Śląskich do granicy powiatu w Paczkowie. Realizacja wiąże się z koniecznością pozyskania znacznych środków zewnętrznych na ten cel przez województwo dolnośląskie, ale po jej wykonaniu komfort dla jej użytkowników będzie znacznie lepszy. Postulujemy również wykonanie nowej nakładki asfaltowej na odcinku innej drogi wojewódzkiej przebiegającej przez sołectwo Chałupki również do granicy województwa.

Tematów jest więc jak widać bardzo dużo. Na dodatek wspomnę, że przygotowujemy również dokumentację na realizację nowych zadań w zakresie tak zwanej małej retencji na terenie gminy, gdyż widzimy w ostatnich latach nasilanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych, które niosą za sobą zniszczenia spowodowane nadmiernym opadem wód deszczowych w krótkim odcinku czasu na małej powierzchni. Okoliczne potoki i strumienie nie są w stanie w takich okolicznościach przyjąć całej wody i występują z brzegów niosąc zniszczenia w lokalnej infrastrukturze oraz mieniu prywatnym.

A na koniec proszę powiedzieć, co najbardziej lubi pan w Kamieńcu Ząbkowickim?

Całe moje życie, od urodzenia, mieszkam w Kamieńcu Ząbkowickim. To moje subiektywne odczucie, ale jest coś wyjątkowego w tym miejscu. Może właśnie też to coś skłoniło historyczną właścicielkę Kamieńca Ząbkowickiego do wybudowania pałacu w tym miejscu. W mojej ocenie jest to bardzo ładny zakątek Polski. Lubię tu mieszkać i przeżywać swoje życie wraz z moją rodziną. To prawda, że wszędzie można mieszkać i zapewne tak jest, są przecież miejsca może ładniejsze i brzydsze, ale doceniam miejsce, w którym spędziłem 42 lata mojego życia. Nie zamierzam go zmieniać na inne.

 

Przeczytaj komentarze (13)

Komentarze (13)

Czytelnik poniedziałek, 20.12.2021 23:11
A co z droga na Sławęcin same dziury
Jegomość niedziela, 19.12.2021 22:07
Ludzie obudźcie się każda partia zaczynająca się na P (...
Miro niedziela, 19.12.2021 15:44
O wszystkich wsiach coś, a o Starczowie ani słowa. ...
Mieszkaniec piątek, 17.12.2021 14:29
A co z droga na Ożary??? Jakoś cisza a dziura...
irek piątek, 17.12.2021 09:10
to nie propaganda tylko tylko mówienie prawdy od propagandy...
Japytam czwartek, 16.12.2021 21:52
A co z obwodnicą kamieniecką? Coś cisza.
Jarek czwartek, 16.12.2021 23:11
Typowa propaganda pisowska aby utrzymać się przy władzy !!!!...
Kazik czwartek, 16.12.2021 18:54
Zamiast Jarmarku Bożenarodzeniowego burmistrz nam zafundował swą kampanię przedwyborczą nie...
Mieszaniec czwartek, 16.12.2021 16:07
https://www.facebook.com/groups/kamienie
czabkowickihydepark/permalink/2532621427
051121/ mowia ze problemy zaczęły się dopiero teraz a...
Starczow czwartek, 16.12.2021 15:58
Budowa kompleksu miała być 2 lata temu oddana co się...
Autor czwartek, 16.12.2021 14:16
Mejzowcy znajdą się każdej gminie, wchodzenie z wazeliną widaomo komu...
czwartek, 16.12.2021 13:28
Pisduś przez 15 lat zrobił tyle co normalny facet z...
My czwartek, 16.12.2021 12:54
Brawo Burmistrzu! Proszę teraz swoje siły skoncentrować na ochronie naszej gminy...