"Śladami Marianny Orańskiej" - trwa remont wapiennych pieców w Złotym Stoku

środa, 3.3.2021 08:57 2231 1

W Złotym Stoku trwa remont kompleksu piecu wapiennych. Prace są realizowane w ramach projektu „Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej - ocalić od zapomnienia”, a jego koszt to prawie 280 000 zł.

 

Gmina Złoty Stok realizuje projekt „Śladami Marianny Orańskiej - zabytki kultury przemysłowej - ocalić od zapomnienia”. jego głównym celem jest wykorzystanie i rozwijanie potencjału turystycznego pogranicza i wzmacnianie jego konkurencyjności poprzez wyremontowanie istniejącego zabytku historycznego, jakim jest kompleks pieców wapiennych, będący częścią szlaku królewny Marianny Orańskiej zrealizowanego w ramach projektu "Szlak królewny Marianny Orańskiej". Realizacja mikroprojektu przyczyni się zatem do wykorzystania i utrzymania efektów realizacji projektów realizowanych w ramach funduszy UE.

W ramach projektu wyremontowany zostanie kompleks pieców wapiennych, który stanowi element transgranicznego szlaku królewny Marianny Orańskiej.  Prace już trwają, a składają się na nie: naprawa i wzmocnienie zniszczonych sklepień, spoinowanie pobocznic wapienników, naprawa i konserwacja schodów metalowych i obarierowania, naprawa tarasów, balustrad terenowych oraz konserwacja tablic informacyjnych.

Wykonawcą jest Spółka Budowlana Jan Serafin, Marek Janik s.c. z Nysy. Wartość umowy opiewa na kwotę 278 818,16 zł. 

Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Łubudubu środa, 03.03.2021 14:39
A gdzie kakakask?