"Wiele planów musieliśmy zmodyfikować i dostosować do panujących obostrzeń" - burmistrz Barda podsumowuje 2020 rok

poniedziałek, 18.1.2021 08:57 1392 0

- To był trudny rok, ale wiele udało się zrobić - przyznaje burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański w swoim podsumowaniu 2020 roku.

 

- Jaki był rok 2020? Na pewno inny niż poprzednie, które do tej pory mijały. Cały świat został pogrążony epidemią koronawirusa, która dotarła do nas z odległych Chin i od tej pory wszystkie działania skierowane zostały na walkę z Sars-CoV-2, a słowo: koronawirus odmienione zostało przez wszystkie przypadki. Również jako samorządy musieliśmy zweryfikować plany związane z działaniami inwestycyjnymi, kulturalnymi, czy turystycznymi i dostosować się do nowej, trudnej rzeczywistości. Podobnie jak w innych gminach, staraliśmy się funkcjonować tak, by mieszkańcy jak najmniej odczuli skutki epidemii - mówi burmistrz Barda Krzysztof Żegański - Zmieniło się funkcjonowanie naszego urzędu oraz gminnych jednostek. Dostosowaliśmy pracę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie z filią w Przyłęku do wprowadzanych coraz to nowych obostrzeń tak, by zapewnić bezpieczeństwo uczniów oraz kadry w niej pracującej. Wprowadziliśmy szereg działań prospołecznych związanych z walką z Covid-19 tj. jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przekazaliśmy każdemu mieszkańcowi pakiety ochronne w postaci: płynu dezynfekcyjnego, maseczki i rękawic jednorazowych, które to w pierwszym etapie od ogłoszenia pandemii, były towarem deficytowym na rynku. Wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bardzie oraz WOT organizowaliśmy dostawy artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych, chorych i samotnych. Prowadziliśmy szeroką kampanię informacyjną w zakresie stosowania się do przepisów sanitarnych skierowanych do lokalnych przedsiębiorców, mieszkańców i instytucji. Pomimo utrudnień, udało nam się zrealizować wiele prac inwestycyjno-remontowych, które zaplanowaliśmy na rok 2020 oraz działań prospołecznych.

Oto kilka z nich:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE:

 • -remont dachu budynku Centrum Kultury i Biblioteka,

 • rozpoczęcie modernizacji przejścia pomiędzy Rynkiem, a ul. Główną w Bardzie,

 • realizacja długo oczekiwanej inwestycji pn. remont ul. Grunwaldzkiej. W ramach tego zadania: przebudowano ulicę Grunwaldzką 850 m, przebudowano skrzyżowanie z ulicą Polną, wykonano nowe przejście dla pieszych (w obrębie skrzyżowania z ul. Kolejową), wybudowano progi zwalniające, wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową, wykonano nową linię oświetlenia ulicznego

 • wykonanie prac remontowych oraz rozpoczęcie rozbudowy budynku, który będzie przeznaczony na Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów,

 • prace nad dokumentacją oraz wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Opolnicy,

 • wsparcie gminy na zakup wozu strażackiego OSP Brzeźnica oraz
 • zakup pakietów ochronnych wszystkim gminnym OSP,

 • zakup i montaż 15 lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną, które zamontowane zostały w 4 sołectwach tj.: Dębowinie, Brzeźnicy, Laskówce i Opolnicy, wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Wrzosowej w Bardzie, przebudowanie dróg transportu rolnego w Przyłęku, Dębowinie i Opolnicy,

 • rozpoczęcie przebudowy remizy OSP Brzeźnica na potrzeby garażu dla nowego wozu strażackiego.

DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE:

 • uruchomienie programu aktywizacji osób starszych pn. #bardzkisenior, w ramach którego organizowane są zajęcia artystyczne, ruchowe, wyjazdy na basen, czy rehabilitację,

 • życzenia urodzinowe dla każdego jubilata 90+

 • poszerzyliśmy ofertę zajęć w CKiB o zajęcia gry na gitarze, zajęcia artterapii, czy grupy tanecznej,

 • organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych i kulturalnych m.in. Dzień Kobiet, Bardo.Szpoka2019, Orszak Trzech Króli, Światowy Dzień Chorego (do momentu ogłoszenia pandemii i wprowadzenia obostrzeń o zakazie organizacji spotkań)

 • przygotowanie oraz dystrybucja pakietów ochronnych w postaci maseczek, rękawic i płynów dezynfekcyjnych do wszystkich mieszkańców Gminy Bardo.

 • pierwsza transmisja on-line Triduum Paschalnego z Bazyliki w Bardzie oraz przeniesienie sfery z życia społecznego, kulturalnego czy duchowego na płaszczyznę spotkań online.
 • organizacja koncertów i transmisja poprzez internetowe nośniki przekazu.

 • realizacja projektu pn. „To jest moja Matka, ta Ojczyzna”, do realizacji którego zaprosiliśmy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny,po niemal dwóch latach przerwy powrót działalności OSP Bardo i wsparcie z budżetu gminy w wysokości 70 tys. na rozpoczęcie funkcjonowania jednostki,

 • organizacja wyborów prezydenckich,

 • spotkanie z młodzieżą dotyczące organizacji budowy skateparku w Bardzie oraz udostępnienie nowego boiska przy CKiB,

 • obchodziliśmy 760-lecie Janowca,

 • promocja Gminy Bardo w programie Dzień Dobry TVN, na portalach społecznościowych dotyczących tematyki turystycznej, krajoznawczej, rowerowej,

 • odwiedziliśmy nasze gminy partnerskie tj. Czeską Skalice z okazji corocznego Święta Dalii oraz Tarnowo Podgórne,-pozyskaliśmy środki na działania tzw. miękkie, w ramach których zostaną zorganizowane dwie ważne imprezy w 2021r tj. Święto Piernika oraz Impreza rowerowa. Ponadto w ramach projektu transgranicznego rozpocznie się pierwszy etap modernizacji kamiennego mostu.

 • otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

- To tylko część działań, którymi zajmowaliśmy się w minionym roku. Wiele planów musieliśmy zmodyfikować i dostosować głównie do panujących obostrzeń sanitarnych w naszym kraju. Jak każda gmina borykamy się ze swoimi problemami, jednak zawsze staramy się sprostać codziennym wyzwaniom. Sytuacja w kraju jest trudna, my jednak robimy swoje i nie zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie! Nasze plany na 2021 są równie  ambitne jak te na rok poprzedni i mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się je zrealizować, a koronawirus nam ich nie pokrzyżuje. Pod koniec grudnia ubiegłego roku odebrałem promesy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dodaje burmistrz Krzysztof Żegański. 

Dzięki temu gmina Bardo otrzymała dofinansowanie na trzy zadania:

 •  budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w Janowcu,

 •  prace budowlane przy Centrum Seniora w Bardzie,

 • budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Lipową z ul. 1 Maja w Bardzie.

- Jako burmistrz tej gminy postawiłem sobie cele, które zamierzam zrealizować w tym roku, oczywiście przy wsparciu doświadczonej kadry, której tak samo jak mi zależy na jej mieszkańcach. Wierzę, że uda nam się to razem wszystko osiągnąć, czego sobie oraz mieszkańcom życzę na ten Nowy 2021 Rok - przekonuje burmistrz Żegański. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)