900 tysięcy na rozbudowę wodociągu w Laskach

poniedziałek, 14.6.2021 12:41 1237 1

Gmina Złoty Stok otrzymała 900 000 zł na rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w sołectwie Laski wraz z procesem uzdatniania wody, w ramach wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 - Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu będziemy mogli przyłączyć do sieci wodociągowej część gospodarstw domowych, które dotychczas korzystały wyłącznie z wody pobieranej z przydomowych studni. To duży krok poprawiający warunki życia mieszkańców sołectwa. Będziemy nadal aktywnie poszukiwać funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji w sferze wodno- kanalizacyjnej – mówi burmistrz Złotego Stoku, Grażyna Orczyk.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Lekarz Psychiatra wtorek, 15.06.2021 05:39
A gówna dalej będą leciały do rzeki od niektórych... Apeluję...