Absolwent ZSP Ziębice laureatem "zDolnego Śląska"

poniedziałek, 13.10.2014 10:45 2096 0

Adam Kruk ze Starczówka w gminie Ziębice, absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach znalazł się wśród laureatów konkursu stypendialnego „zDolny Śląsk”. Uczniowie otrzymali stypendia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, po zapoznaniu się z raportem – powołanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej - Zespołu Stypendialnego przyznała 55 stypendiów w ramach XIV edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Stypendia przyznano w kategoriach: za osiągnięcia naukowe (26 stypendiów), sportowe (18), artystyczne (5), za działalność społeczną (5) oraz jedno stypendium specjalne. Laureatami konkursu zostali uczniowie i absolwenci szkół podstawowych (15 osób), gimnazjów (23 osoby) oraz szkół ponadgimnazjalnych (17 osób).

Uczniowie i absolwenci szkół podstawowych otrzymają roczne stypendia (na rok szkolny 2014-2015) w wysokości 2500 zł każde, uczniowie i absolwenci gimnazjów – po 3000 zł, a uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – po 3500 zł.

Stypendia finansowane są m.in. ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej, pozyskanych dzięki odpisom 1% podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zobacz pełną listę - KLIKNIJ TUTAJ 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)