Atrakcyjna działka pod hotel przy krytym basenie - wadium do 29 listopada 2021r.!

czwartek, 23.9.2021 09:48 371 0

Do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 13/2 AM-6 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.7058 ha

Działka sklasyfikowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar A4.52 MB1
– podstawowe przeznaczenie: zabudowa usługowa zamieszkania zbiorowego przeznaczona do prowadzenia usług hotelarskich, taka jak: hotele, schroniska, pensjonaty, domy wycieczkowe, motele, zajazdy wraz z przynależnymi funkcjami i przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami:
tel. 74 8 165 323, 74 8 165 326, a także dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

Cena wywoławcza nieruchomości: 650 000,00 zł;
data przetargu: 3 grudnia 2021 roku o godz. 9.00;
miejsce przetargu: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 – pokój nr 5.;
wadium: 65 000,00  zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich: 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 – do dnia 29 listopada  2021 r.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15; pokój nr 24; tel. 74 8 165 323.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ- Otwórz na nowej karcie

Dodaj komentarz

Komentarze (0)