Błotnica będzie pierwszym skanalizowanym sołectwem w gminie Złoty Stok

piątek, 9.4.2021 08:51 1343 0

Mieszkańcy oraz sołtysi (poprzedni i obecny) od dawna zabiegali o budowę zbiorczej kanalizacji sanitarnej w Błotnicy w gminie Złoty Stok. Dbałość o środowisko, czyste powietrze i wodę to jeden z celów, który przyświeca mieszkańcom od dawna.

7 kwietnia burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodno-Melioracyjnym w Ząbkowicach Śląskich na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy.

Chcąc zminimalizować koszty, gmina zaprojektowała cztery lokalne i jedną przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. Wartość zadania opiewa na ponad 2,8 mln zł, przy dofinansowaniu 1,7 mln. zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin realizacji ustalono do marca 2023 r

 

UM Złoty Stok

Dodaj komentarz

Komentarze (0)