Budżet gminy Bardo na 2022 rok. Na inwestycje ponad 17 milionów

czwartek, 23.12.2021 13:25 1771 0

Rada Miejska Barda podczas sesji 23 grudnia jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2022 rok. Na inwestycję przeznaczono prawie 18 milionów złotych. Deficyt ma wynieść ponad 14 milionów złotych.

fot. screen z transmisji sesji budżetowej

 

 Gmina Bardo na 2022 rok planuje dochody w wysokości 27 558 754,40 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 23 181 155,10 zł, a dochody majątkowe 4 377 599,30 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 41 734 907,37 zł. Wydatki bieżące mają wynieść 23 863  882,10 zł, a wydatki majątkowe 17 871 025,27 zł.

Deficyt wyniesie więc 14 176 152,97 zł. 

Gmina Bardo w 2022 roku  chce przeznaczyć 17 871 025,27 zł na inwestycje:

 • Regulacja potoku Mszaniec  w Potworowie

 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek w Janowcu

 • Sieć wodociągowa dla Opolnicy

 • Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej

 • Modernizacja drogi nr 118784D w Dębowinie (dokumentacja)

 • Modernizacja drogi nr 118797D w Dzbanowie

 • Modernizacja nawierzchni drogowej ul. Rynek w Bardzie

 • Modernizacja ul. Krakowskiej w Bardzie (dokumentacja)

 • Modernizacja ul. Męki Pańskiej (dokumentacja)

 • Przebudowa drogi gminnej 111791D w Brzeźnicy 

 • Przebudowa dróg gminnych 118787D i 118788D w Opolnicy (dokumentacja)

 • Przebudowa ulic Jagiellońskiej, Mickiewicza i Kościuszki w Bardzie

 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną ul. Chabrowej w Bardzie oraz drogi gminnej w Opolnicy

 • Modernizacja drogi, dojazdu do boiska w Potworowie (dokumentacja)

 • Modernizacja drogi gminnej w Potworowie (dokumentacja)

 • Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy

 • Budowa Centrum Turystyki Aktywnej

 • Budowa ścieżek rowerowych na terenach wsi Potworów i Brzeźnica (dokumentacja)

 • Singletrack Cisy (dokumentacja)

 • Urządzenie miejsca odpoczynku przy trasach singetrack

 • Utworzenie miejsca rekreacji przy PORT w Opolnicy (dokumentacja)

 • Iluminacja mostu w Bardzie

 • Modernizacja budynku administracyjnego Zakładu Komunalnego w Bardzie

 • Nabycie do zasobu nieruchomości Gminy Bardo obiektu budowlanego pod potrzeby nowej remizy OSP Przyłęk

 • Nabycie gruntów pod pas drogowy drogi wewnętrznej w Przyłęku (dojazd do oczyszczalni)

 • Dobudowa windy do budynku Urzędu Miasta i Gminy Bardo oraz przebudowa wewnętrznej klatki schodowej i poddasza wraz z jego adaptacją na cele użytkowe

 • Modernizacja remizy OSP Bardo

 • Zakup 3 quadów  (dla OSP Przyłęk, Brzeźnica i Dzbanów) oraz lekkiego auta specjalistycznego (dla OSP Bardo)

 • Zakup pieca konwekcyjnego dla ZSP

 • Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na „Centrum Seniora”

 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (dokumentacja)

 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectw poprzez zakup i montaż lamp zasilanych energią słoneczną (etap III)

 • Kompleksowe zagospodarowanie terenu placu Kasztelańskiego, i za posesjami ul Gówna 12-18 (dokumentacja)

 • Modernizacja Parku za Nysą

 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnicy

 • Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bardzie

 • Dotacje celowe na pomoc finansową dla powiatu ząbkowickiego na przebudowę dróg powiatowych w Laskówce, Janowcu, Przyłęku (ul. Kamieniecka), Opolnicy, ul. Fabrycznej w Przyłęku i Bardzie (dokumentacje)

 • Odpoczywam w Górach Bardzkich

 • Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie

 • Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowej

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)