Budżet gminy Ciepłowody na 2022 rok. Największe fundusze na inwestycje kanalizacji sanitarnej

wtorek, 21.12.2021 12:23 3062 1

W poniedziałek 20 grudnia radni Rady Gminy Ciepłowody jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową na 2022 rok. Dwie największe inwestycje zaplanowane na przyszły tok dotyczą kanalizacji i oczyszczania ścieków.

 Dochody gminy Ciepłowody w 2022 roku mają wynieść 26 639 908,96 zł, w tym 12 054 474,76 zł to dochody bieżące, a 14 585 434,20 dochody majątkowe.

Wydatki w 2022 roku planuje się w kwocie 33 899 029,64 zł, w tym 12 054 474,76 zł to wydatki bieżące, a 21 844 554,88 zł to wydatki majątkowe.

Deficyt ma wynieść 7 25 120,68 zł.

 

Gmina Ciepłowody na Fundusz Sołecki w 2022 roku przeznaczy 290 987,50 zł. Na inwestycje gmina chce przeznaczyć  21 844 554,88 zł na zadania:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Henrykowie wraz z oczyszczalnią ścieków – 10 800 000 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach i Dobrzenicach z budowa oczyszczalni w ścieków w Dobrzenicach w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej – etap I 2 136 892 zł
 • Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej – ul. Szkolna w Ciepłowodach – 3 300 000 zł
 • Remont dwóch dróg gminnych w Ciepłowodach – 450 000 zł
 • Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach – 10 000 zł
 • Remont terenu rekreacyjnego – 25 000 zł
 • Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminie Ciepłowody i gminie Ziębice – projekty grantowe dotyczące zwalczania emisji kominowej 3 231 234,20 zł
 • Remont i modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji oraz budynku remizy OSP Ciepłowody – 1 827 500 zł
 • Remont świetlicy w Starym Henrykowie – 20 852,33 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach – 16 517,63 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich – 12 000 zł
 • Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Muszkowicach – 14 558,72 zł

 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Kojot środa, 22.12.2021 22:30
Brawo. Będzie mógł czarnuch wąsaty dwulicowy w końcu się złamać...