Budżet Złotego Stoku przyjęty. Jakie inwestycje zaplanowano i na co przeznaczony zostanie fundusz sołecki?

czwartek, 29.12.2022 16:21 1501 2

Podczas sesji 29 grudnia Rada Miejska w Złotym Stoku uchwaliła budżet na 2023 rok. Zakłada on  przeznaczenie 24 milionów złotych  na inwestycje. 

Wydatki ogółem na 2023 rok zaplanowano w kwocie 44.987.853,05 zł, zakładając spadek o 7,02 % w odniesieniu do wydatków planowanych na dzień 30.09.2022 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku, notuje się wzrost o 0,60 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.117.439 zł, zakładając spadek o 25,58 % w porównaniu do planu na 30.09.2022 r., natomiast w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2022 roku spadek wynosi 23,22 %. Wydatki bieżące stanowią 44,72 % wydatków ogółem.

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych wynosi ogółem 24.870.414,05 zł, w tym: inwestycyjnych – 24.841.914,05 zł, wydatków majątkowych w formie dotacji celowych – 28.500 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy Złoty Stok na 2023 r. wynosi 3.205.951,05 zł.

Wśród inwestycji zaplanowano: 

- Wykonanie dokumentacji projektowej do remontu drogi transportu rolnego w Mąkolnie – 80 000 zł

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Złoty Stok – 6 188 750 zł – zadanie obejmuje przebudowę ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku o łącznej długości 919 mb. Przebudowę Placu Kościelnego w Złotym Stoku wraz z przyległymi placami, parkingami, chodnikami i zjazdami do posesji oraz remont odcinka schodów do budynku dawnej mennicy do ulicy Wolności, jak również przebudowę drogi w sołectwie Chwalisław na odcinku 1200 mb.

- Adaptacja pomieszczenia gospodarczo-garażowego przy pl. Kościelnym w Złotym Stoku na wypożyczalnię sprzętu sportowo-turystycznego – 198 500 zł

- Zakup sprzętu sportowo-turystycznego do wypożyczalni – 80 500 zł

- Złoty Stok – Ceska Skalica – szlakiem dziedzictwa historycznego – 133 267 zł – utworzenie i wypromowanie nowego miejskiego szlaku turystycznego o charakterze edukacyjno-historycznym, opartego na historii miasta jako Wolnego Miasta Górniczego z zagospodarowaniem terenu i budową wiaty rekreacyjnej. W 10 miejscach związanych z historią wydobycia złota w mieście zostaną zlokalizowane obiekty rzeźbiarskie – mobilne rzeźby Gwarków wykonane z czarnej blachy.

- Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu – 300 000 zł

- Budowa skateparku w Złotym Stoku – 650 000 zł

- Budowa kolumbarium na cmentarzu w Złotym Stoku – 100 000 zł – budowa kolumbarium na niezagospodarowanej części cmentarza komunalnego w Złotym Stoku na około 100 – 120 nisz oraz zagospodarowanie terenu w postaci ciągów pieszych wraz ławkami i zielenią.

- Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Urzędu Miejskiego – 475 000 zł – budowa windy

- Przebudowa budynku kompleksu szkolnego w Złotym Stoku z przeznaczeniem na budynek wielofunkcyjny – 2 750 000 zł – kompleksowa przebudowa segmentu szkolnego będącego w stanie surowym na obiekt wielofunkcyjny, w którym powstaną  pomieszczenia dla działalności m.in. OPS, Centrum Usług Seniora, Szkolnej Świetlicy Środowiskowej. Powstanie sala multimedialna wraz z salą konferencyjną oraz pomieszczeniem dla organizacji pozarządowych.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 12 000 zł – termomodernizacja szkoły Podstawowej w Złotym Stoku.

- Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Utworzenie Żłobka Gminnego w Złotym Stoku” – 150 000 zł

- Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Błotnicy – 665 048 zł

- Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Laski – 717 710 zł

- Kontynuacja prac związanych z wodociągowanie wsi wraz z modernizacją infrastruktury drogowej w Laskach – 1 100 000 zł

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Złoty Stok  1 137 600 zł

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Złotym Stoku – 8 800 893 zł

- Zielona Ziemia Kłodzka. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację obiektów użyteczności publicznej – 10 000 zł

 

W przyjętej uchwale budżetowej wyodrębniono ponad 126 tysięcy złotych w ramach Funduszu Sołeckiego. Na co zostaną wydane?

CHWALISŁAW 19 879 ZŁ

 • Utrzymanie porządku i estetyki wsi
 • Doposażenie świetlicy
 • Spotkania integracyjne

LASKI 38 239 ZŁ

 • Poprawa estetyki wsi
 • Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi
 • Poprawa infrastruktury i utrzymanie obiektu świetlicy

MĄKOLNO 32 878 ZŁ

 • Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi i ochrony środowiska
 • Wspieranie kultury i sportu na terenie wsi
 • Doposażenie obiektu świetlicy wiejskiej
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie

PŁONICA 18 266 ZŁ

 • Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej
 • Doprowadzenie łącza elektrycznego do boiska
 • Remont dróg transportu rolnego w sołectwie
 • Wizerunek i estetyka wsi
 • Uroczystości i imprezy integracyjne

BŁOTNICA 16 890 ZŁ

 • Inicjatywa służąca poprawie estetyki wsi
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej
 • Funkcjonowanie świetlicy i spotkania integracyjne
 • Wykonanie przyłącza energetycznego do powstającej wiaty biesiadnej

 

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Mieszkam czwartek, 29.12.2022 20:00
Gdzie jakieś mieszkania ? Działki na sprzedaż ? Gdzie mamy...
Autor piątek, 30.12.2022 07:48
Skoro mówisz, że to dziura, to po co tam mieszkasz?...