Burmistrz Ząbkowic Śląskich z wotum zaufania i absolutorium za 2021 rok

czwartek, 30.6.2022 14:52 2339 2

Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na dzisiejszej sesji (30.07.2022 r.) wyrazili wotum zaufania i udzielili absolutorium burmistrzowi Marcinowi Orzeszkowi z wykonania budżetu za 2021 rok. Burmistrz przedstawił prezentację podsumowującą najważniejsze działania dla rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie zrealizowane w 2021 roku.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem o stanie gminy w galerii zdjęć.

Kolejno Radni Rady Miejskiej głosowali nad przyjęciem następujących uchwał:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie (projekt nr 4)

5. Wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 5)

6. Wprowadzenie do porządku Projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 6)

7. Wprowadzenie do porządku Projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 7)

8. Przyjęcie protokołu z dnia 26.05.2022 r.

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

11. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy - debata.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich wotum zaufania. (projekt nr 1)

13. Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowic Śląskich za 2021 rok. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie za 2021 rok. (projekt nr 2)

15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich za rok 2021. (projekt nr 3)

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu Zasłużony dla Gminy Ząbkowice Śląskie( projekt nr 4)

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości w formie aportu do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 5)

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Sp. z o. o. (projekt nr 6)

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie miasta i gminy na 2022 rok (projekt nr 7)

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad.

Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podziękował Radnym Rady Miejskiej za udzielone wotum zaufania. Podziękowania skierował także do swoich współpracowników, prezesów, kierowników i dyrektorów jednostek gminy, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. Podsumowując głosowanie, podkreślił jak ważne jest wspólne działanie:

Dziękuję Wysokiej Radzie za udzielone wotum zaufania i absolutorium za 2021r. Jest to zwieńczenie i ocena mojej pracy – ma to dla mnie bardzo ważny wymiar osobisty, ale jest to także w pewnym sensie absolutorium dla Radnych Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, moich współpracowników, wszystkich pracowników i szefów jednostek, którzy realizują zadania na rzecz naszych Mieszkańców. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować za otwartość, za to, że razem i wspólnie budujemy naszą gminę. Wszystkie działania realizujemy w dobrej i przyjaznej atmosferze, w zjednoczonej wspólnocie samorządowej jaką jest Gmina Ząbkowice Śląskie. Są to rzeczy niewymierne – istotnym jest, abyśmy się w naszej gminie wspólnie dobrze czuli.

Źródło: Gmina Ząbkowice Śląskie

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Sympatyk sobota, 02.07.2022 21:25
"Radni Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich na dzisiejszej sesji (30.07.2022 r.)...
hwdo piątek, 01.07.2022 10:18
kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo, najgorsza rada w świecie,...