Burmistrz Ziębic z jednogłośnym absolutorium i wotum zaufania

piątek, 1.7.2022 09:58 1628 0

W ostatnim dniu czerwca odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Ziębicach. Radni w pierwszej kolejności po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy i dyskusji nad raportem w głosowaniu jednogłośnie udzielili burmistrzowi Mariuszowi Szpilarewiczowi wotum zaufania.

Następnie w części sesji poświęconej wykonaniu budżetu za 2021 rok zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Ocena Rady Miejskiej została wyrażona w kolejnym głosowaniu i tu również jednogłośnie udzielono absolutorium burmistrzowi Ziębic.

- Dziękuję wszystkim współpracownikom z Urzędu Miejskiego na czele z główną księgową Lucyną Nowak, szefom i pracownikom jednostek organizacyjnych i spółek, sołtysom i państwu radnym za pomoc w realizacji zaplanowanych zadań i duże zaangażowanie w to, aby wynik końcowy był tak pozytywny - powiedział burmistrz Mariusz Szpilarewicz.

W czasie sesji obecni byli również komendanci policji - komendant Powiatowy Policji podinsp. Piotr Wajda, komendant Komisariatu Policji podkom. Michał Adamczyk, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz Mądry, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich p. Stanisław Jurcewicz. Jednym z tematów sesji były inwestycje drogowe.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)