Ćwiczenia strażackie "Twierdza 2021"

wtorek, 22.6.2021 08:38 1722 0

18 i 19 czerwca br. zgodnie z Rozkazem  nr 9/2021 Komendanta Powiatowego PSP w Ząbkowicach Śl. oraz przy współudziale Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „TWIERDZA 2021”.

 

Głównym tematem ćwiczeń była organizacja działań ratowniczo-gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem zaopatrzenia wodnego. Scenariusz ćwiczeń zakładał konieczność budowy systemu zaopatrzenia wodnego umożliwiającego podjęcie działań gaśniczych z wydajnością 1600 litrów na minutę. W ćwiczeniach w dniu 18 czerwca udział wzięły następujące Jednostki:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ząbkowicach Śląskich,
 • OSP Przyłęk,
 • OSP Braszowice,
 • OSP Lubnów,
 • OSP Kamieniec Ząbkowicki,
 • OSP Ciepłowody,
 • OSP Złoty Stok,
 • OSP Bielawa – powiat dzierżoniowski,
 • OSP Brzeźnica,
 • OSP Topola,
 • OSP Olbrachcice Wielkie,
 • OSP Czerńczyce.

 

W pierwszym dniu ćwiczeń Kierujący Działaniem Ratowniczym – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ząbkowicach Śl. st. kpt. Wojciech Nazim rozkazał sprawienie dwóch magistrali przesyłowych zapewniających dostarczanie wody systemem przetłaczania. Do budowy systemu użyto dwóch szybkorostawialnych zbiorników wodnych o łącznej pojemności 26 000 litrów oraz 4 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, dzięki którym pokonano różnicę wzniesień wynoszącą 150 metrów oraz dystans 800 metrów. Wodę do celów gaśniczych czerpano ze zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ulicy Kąpielowej oraz dowożono za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych do skrzyżowania DW 385 z ul. Krętą. W drugim dniu ćwiczeń tj. 19 czerwca udział wzięły:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Ząbkowicach Śląskich,
 • OSP Przyłęk,
 • OSP Stolec,
 • OSP Henryków,
 • OSP Kamieniec Ząbkowicki 2,
 • OSP Budzów,
 • OSP Przedborowa,
 • OSP Starczówek,
 • OSP Grodziszcze,
 • OSP Ożary,
 • OSP Bardo,
 • OSP Olbrachcice Wielkie;
 • OSP Czerńczyce.

 

W drugim dniu ćwiczeń Kierujący Działaniem Ratowniczym – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ząbkowicach Śl. bryg. Krzysztof Welcz nakazał budowę bufora wodnego w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na teren Fortu i dowożenie wody za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych ze zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ulicy Kąpielowej. Wodę z bufora wodnego tłoczono bezpośrednio na teren fortów. Z uwagi na przewyższenia konieczne było użycie motopompy pożarniczej w celu podniesienia ciśnienia wody w liniach gaśniczych zlokalizowanych na koronie Twierdzy.

Każdego dnia ćwiczenia rozpoczynały się o godzinie 19:00 i kończyły około godziny 1:00. Z uwagi na bardzo wysoką temperaturę Kierujący Działaniem Ratowniczym wydał polecenie, aby rozwinięcia prowadzić w ubraniach koszarowych, aby nie doprowadzić do przegrzania organizmów pracujących strażaków.  W trakcie ćwiczeń sprawdzono umiejętności strażaków obejmujące między innymi obsługę auto oraz motopomp, pracę na wysokości z wykorzystaniem technik linowych, organizację łączności radiowej na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym, budowę stanowisk czerpania wody a także umiejętność rozwijania linii wężowych w trudnym terenie w porze nocnej.  Wypracowane wnioski z ćwiczeń posłużą do organizacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleń dla strażaków. Podsumowując ćwiczenia przeprowadzone w każdym dniu strażacy zaznaczali jeden najważniejszy aspekt – Twierdza Srebrna Góra nadal  jest przeciwnikiem budzącym respekt.

 

KP PSP w Ząbkowicach Śląskich

Dodaj komentarz

Komentarze (0)