Dotacja dla Stoszowic i Ciepłowód na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

wtorek, 19.7.2022 17:15 2434 3

Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs na unijne dofinansowanie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową, dzięki któremu do 29 dolnośląskich gmin trafi ponad 92 miliony złotych. W powiecie ząbkowickim dofinansowanie otrzymały gminy Stoszowice i Ciepłowody.

 Gmina Stoszowice (Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. ) otrzymała 3 084 743 zł na "Budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Stoszowice - wodociąg Przedborowa etap II".

Gmina Ciepłowody  dostała  5 000 000 zł na zadanie "Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Gminie Ciepłowody w ramach Programu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciepłowody - I Etap". 

 Wsparcie obejmie do 100 % kosztów inwestycji, a limit dofinansowania dla poszczególnych gmin wynosi maksymalnie 5 milionów złotych.

- Wszystkie inwestycje w gospodarkę wodną to inwestycje w jakość naszego codziennego życia, dlatego cieszę się, że do dolnośląskich gmin trafi tak potężne wsparcie finansowe. Dodatkowo umiejętne i rozważne gospodarowanie wodą staje się koniecznością w czasach postępujących zmian klimatycznych. Dlatego będą to inwestycje ważne podwójnie – poprawią komfort życia mieszkańców i pomogą środowisku naturalnemu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Konkurs był zorganizowany w ramach poddziałania „Wsparcie  inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

 

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Tadek środa, 20.07.2022 12:38
O wkoncu kanalizacja w Cieplowodsch, wiadomo że to pomysł poprzedniego
Szabo czwartek, 21.07.2022 10:00
Zobaczysz jak za ten luxus sobie policzą Pierniczę płacić po...
Szambo wtorek, 19.07.2022 17:46
Zrobią kanalizację a później dowalą opłaty i podwyżki Nie ja...