Drogi w gminie Stoszowice wyremontowane. Znacznie ułatwi to dojazd mieszkańcom [Foto]

piątek, 23.12.2022 11:09 990 0

Droga na Kolonię Stoszowice to jedna z tych dróg, gdzie mieszkańcy mieli utrudniony dojazd do miejsca zamieszkania. Dzięki nowo zmodernizowanej drodze, dotarcie do posesji nie będzie już uciążliwe. W ramach tego zadania wykonano 411 m drogi za kwotę 728 218,61 zł z dofinansowaniem na poziomie 541 761,66 zł. Zadanie zrealizowała firma BUDBIS z Nysy, której pracę nadzorował inspektor nadzoru Marcin Nowicki.

W pakiecie dróg zmodernizowanych w 2022 r. jest odcinek prowadzący do zabudowań na odcinku Przedborowa - Kolonia Stoszowice. Przebudowa 650-metrowego odcinka zamknęła się w kwocie 986 621,91 zł, z dofinansowaniem wynoszącym 74% wartości zadania. Realizacją zadania zajmowała się firma BUDBIS z Nysy, nadzorowana przez inspektora nadzoru Marcina Nowickiego.

źródło: Paweł Gancarz (FB)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)