Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim przeszła na emeryturę

wtorek, 30.8.2022 12:15 3292

Po 40-latach pracy zawodowej i 15-latach pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Zabkowicki, Jolanta Kużdżał odeszła na emeryturę.

 

Jolanta Kużdżał swoją ścieżkę zawodową związała z biblioteką w Kamieńcu Ząbkowickim, tu rozpoczynając pracę bibliotekarską w lutym 1984 r., a w parę miesięcy później przejmując obowiązki szefowej placówki. W roku 2001 biblioteka i ośrodek kultury zostały połączone tworząc Gminne Centrum Kultury, którym od 2007 r. do tegorocznego sierpnia kierowała.

- Od początku pracy bibliotekarskiej zaangażowała się w działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, najpierw w roli członkini ząbkowickiego koła SBP, w następnych latach aktywnie uczestnicząc we władzach Oddziału SBP w Kłodzku. Od momentu rozwiązania struktur SBP na naszym terenie, Jola wspierała <Ząbkowickie bibliotekarki>.Przez kilkadziesiąt lat pracy została uhonorowana paroma znaczącymi nagrodami. Tu wymienię tylko: odznaka "Zasłużony działacz kultury", medal "W dowód uznania" SBP, odznaka „Za upowszechnianie kultury w województwie wałbrzyskim", odznaka "Zasłużony dla gminy Kamieniec Ząbkowicki". W roku 2011 Jola Kużdżał została wybrana na „Dolnośląskiego Bibliotekarza Roku" co w naszym środowisku zostało odebrane jako wyjątkowej rangi wyróżnienie - mówią ząbkowickie bibliotekarki, wcześniej członkinie SBP w Ząbkowicach Śląskich.

- Pani Jolanta przez czas naszej wspólnej pracy dla gminy Kamieniec Ząbkowicki dała się poznać jako osoba pracowita oraz oddana ważnej i wymagającej szczególnej wrażliwości dziedzinie szeroko rozumianej kultury. Przez szereg ostatnich lat pani dyrektor była też mocno zaangażowana w projekty związane z rewitalizacją i udostępnianiem Pałacu Marianny Orańskiej. Wraz z  przewodniczącą Rady Miejskiej Bernadetą Chodasewicz podziękowałem  pani Jolancie Kużdżał za niezawodną i rzetelną pracę. Życzyliśmy, aby czas emerytury wypełniony był nade wszystko odpoczynkiem, ale też zapraszaliśmy do dalszej współpracy na niwie życia naszej społeczności lokalnej - mówi burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego, Marcin Czerniec.