EduBiblioSfera: Ukraina, Ukrainki i Ukraińcy

czwartek, 7.4.2022 09:19 1706 0

Sąsiedzi Polaków zza Buga wywodzą swoje pochodzenie z Rusi Kijowskiej i Kozaczyzny. Jest to zatem sąsiedztwo wielowiekowe, sięgające końca IX w. Pierwszymi władcami Rusinów byli potomkowie wikingów, waregowie. Wódz Skandynawów, Ruryk był protoplastą dynastii Rurykowiczów, która rządziła Rusią do końca XVI w. W tym czasie na ziemiach polskich władali Piastowie, a później Jagiellonowie.

Od początku było to niełatwe sąsiedztwo dla obu stron. W ramach wielkiej, jagiellońskiej już Rzeczypospolitej Obojga Narodów, realizowało się ono na tym samych terytoriach geograficznych i kulturowych. Później, wraz z  rozwojem nowożytnej tożsamości narodowej, konflikty zaczęły narastać. Naszą wspólną historię wyznaczały dodatkowo nowo rodzące się mity, stereotypy i uprzedzenia.

Kiedy w XIX wieku, po epoce napoleońskiej, w Europie narastały dążenia narodowościowe, w wyniku których w II połowie zaczęły powstawać nowożytne państwa, ani Polakom ani Rusinom nie było  to dane. My dalej tkwiliśmy pod zaborami, wschodni sąsiedzi żyli w granicach imperium rosyjskiego.

Chociaż krótkie (1917-21),trwanie Ukraińskiej Republiki Ludowej przełożyło się na zachowanie nazwy Ukraina jako jednej z republik radzieckich (USRR), uznania języka ukraińskiego oraz odrębności narodowościowej Ukraińców. Mało tego, po II wojnie sam Stalin zażądał przyjęcia USRR do ONZ powołując się na jej zasługi wojenne.

Wolna Ukraina zaistniała po europejskiej jesieni ludów, formalnie 24 sierpnia 1991 r. Kolejnym krokiem do niepodległości był kijowski euromajdan 2013/14. Od trzydziestu lat jesteśmy świadkami  walki wschodnich sąsiadów o zachowanie tożsamości narodowej.

Z dzisiejszej perspektywy najwyraźniej widać, że na pamięci historycznej Ukraińców i Polaków nie tyle zaważyły czasy naszych królów elekcyjnych, co dramatyczne wydarzenia w XX w., szczególnie tragedia wołyńska.

W ramach cyklu <EduBiblioSfera> przygotowałyśmy dla Czytelników zestaw książek, których lektura pozwoli poznać historię i zawiłości relacji polsko-ukraińskich. Pierwszoplanowym naszym celem pozostaje zachęta do poznania dziejów narodu ukraińskiego, wielokrotnie tragicznych wydarzeń - z eksterminacją Ukraińców w latach wielkiego głodu na czele.

Obok książek naukowych i popularno-naukowych przedstawiamy Państwu parę tytułów z zakresu współczesnej ukraińskiej literatury pięknej. Mówiąc najprościej – zapraszamy do lektury książek ukraińskich i o Ukrainie.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: https://aleph.dbp.dolnyslask.pl/F

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)