Firma z Wrocławia wyremontuje ulicę Wojska Polskiego za 11 milionów złotych

wtorek, 20.9.2022 10:11 2028 8

Podpisano umowę na przebudowę ul. Wojska Polskiego, która będzie kosztowała blisko 11 mln zł. Prace będą prowadzone na drodze wojewódzkiej nr 395/385 na odcinku ul. Wojska Polskiego w Ziębicach.

Wykonawcą prac na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu będzie firma BERGER BAU Sp. z o.o. z Wrocławia. Termin realizacji zadania to 14 miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia 13.11.2023 roku. Prace mają rozpocząć się już w październiku tego roku.

W opisie przedmiotu zamówienia wyszczególniono poniższy zakres prac:

1. Roboty drogowe

- Wykonanie oznakowania tymczasowego na czas wykonywania robót

na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej

przez właściwy organ,

- Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 395

o dł. 0,575m,

- Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 385

o dł. 0,075m,

- Budowa zjazdu do budynku usługowo-handlowego,

- Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi,

gminnymi (skrzyżowania zwykłe),

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego (DW395),

ul. Zamkowej i ul. Wałowej o średnicy 34,0 m,

- Budowa miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych (parkowanie

równoległe),

- Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

- Wycinka zieleni (drzew i krzewów)

2. Kanalizacja deszczowa

- Budowa kolektora deszczowego,

- Zabudowa nowych wpustów ulicznych,

- Budowa studni kanalizacyjnych,

- Budowa przykanalików

3. Budowa oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem skrzyżowań i przejść

dla pieszych,

4. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej

- Linie elektroenergetyczne,

- Linie teletechniczne,

- Sieć wodociągowa,

- Przyłącza gazowe,

5. Przebudowa muru oporowego (zabudowa prefabrykatu żelbetowego),

6. Przebudowa zbiornika gazu,

- przestawienie zbiornika gazu,

- przebudowa przyłącza zasilającego budynek usługowo-handlowego,

7. Rozbiórki,

- elementów dróg i ulic,

- elementów sieci uzbrojenia terenu,

- elementów ogrodzeń,

- elementów muru oporowego,

- wiat przystankowych,

- budynków niemieszkalnych.

Przeczytaj komentarze (8)

Komentarze (8)

MISZKANIEC UL WALOWEJ środa, 21.09.2022 14:51
ZABKOWICE SL GALERIA HANDLOWA KRYTY BASEN OSWIETLENIE NOWOCZESNE A U...
Zośka czwartek, 22.09.2022 17:28
To nie galeria lecz centrum handlowe na dodatek bez kibla.......
dfd wtorek, 20.09.2022 13:39
To nawet w mieście niepowiatowym rondo postawią, a w Ząbkowicach...
mieszkaniec ziębicki wtorek, 20.09.2022 21:25
a w Ząbkowicach maja światła na ul wrocławskiej maja kryta...
Ziębice miasto piątek, 23.09.2022 20:51
To się przeprowadź do Ząbkowic jak ci za ciemno i
Mieszkaniec środa, 21.09.2022 17:43
Albo p. Szpilarewicz to cudotwórca (bo dzieje się dosyć dużo...
sąsiadka z osiedla wtorek, 20.09.2022 21:49
...i.ten zbiornik na na gaz skroplony niezabezpieczony przy obecnym Netto...
mieszkaniec. wtorek, 20.09.2022 19:23
Robić jak najszybciej tylko z głową.