Fundusz Sołecki gminy Ciepłowody w 2022 roku. Na co pójdą pieniądze?

wtorek, 21.12.2021 08:52 1695 0

Podczas poniedziałkowej sesji radni gminy Ciepłowody przyjęli budżet na 2022 roku. Przeznaczono w nim prawie 300 000 zł na Fundusz Sołecki. Na co będą wydatkowane środki?

 

Gmina Ciepłowody na Fundusz Sołecki w 2022 roku przeznaczy 290 987,50 zł.


BALDWINOWICE -  14 919,85 zł

 • Naprawa dróg transportu rolnego – 14 319,85 zł
 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa – 600 zł


BROCHOCIN -  14012,56 zł

 • Utrzymanie urządzeń wodnych – 9 092,56 zł
 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Brochocin – 800 zł
 • Zakup flag – 120 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców  - 1500 zł
 • Konserwacja i naprawa placu zabaw – 2500 zł


CIENKOWICE – 13 962,16 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Cienkowice – 2000 zł
 • Zakup flag – 45 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 2500 zł
 • Konserwacja placu zabaw, naprawa i wymiana uszkodzonych elementów – 1417,16 zł
 • Wykonanie kostki w altance na placu zabaw przy siłowni zewnętrznej – 8000 zł


CIEPŁOWODY – 50 404,90 zł

 • Naprawa dróg transportu rolnego – 7904,90 zł
 • Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepłowodach – 3500 zł
 • Remont terenu rekreacyjnego – 25 000 zł
 • Zakup namiotu, ławostołów z ławkami – 4000 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 5000 zł
 • Remont pomieszczenia budynku na boisku sportowym wraz z wyposażeniem – 5000 zł


CZESŁAWICE – 12 651,63 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Czesławice – 200 zł
 • Zakup wyposażenia i różnych artykułów do świetlicy wiejskiej w Czesławicach – 1030 zł
 • Zakup domku ogrodowego na narzędzia wraz z niezbędnymi materiałami – 4500 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach – 6021,63 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 900 zł


DOBRZENICE – 20 867,63 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Dobrzenice – 3350 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach -16517,63 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 1000 zł


JAKUBÓW – 12 954,06 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Jakubów – 3500 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 980 zł
 • Zakup flag – 400 zł
 • Współorganizacja dożynek gminnych – 8074,06 zł


JANÓWKA – 15 927,95 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Janówka – 2727,95 zł
 • Uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 7000 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 4600 zł
 • Montaż monitoringu na terenie placu zabaw – 1600 zł


KARCZOWICE – 12 147,58 zł

 • Remont, konserwacja i modernizacja urządzeń melioracyjnych – 10 047,58 zł
 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Karczowice – 500 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 1600 zł


KOBYLA GŁOWA – 15 927,95 zł

 • Naprawa dróg transportu rolnego – 5000 zł
 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Kobyla Głowa – 1500 zł
 • Zakup doposażenia  do świetlicy wiejskiej w Kobylej Głowie – 5000 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 3000 zł
 • Konserwacja i naprawa placu zabaw – 1427,95 zł


KOŹMICE – 15 978,35 zł

 • Przebudowa zbiornika wód opadowych w Koźmicach – 10 000 zł
 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Koźmice – 2000 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 3908,35 z
 • Zakup flag – 70 zł


MUSZKOWICE – 19 758,72 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Muszkowice – 1500 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Muszkowicach – 1700 zł
 • Utwardzenie placu i zagospodarowanie miejsca przed świetlicą – 14 558,72 zł


PIOTROWICE POLSKIE – 16 835,24 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Piotrowice Polskie – 535,24 zł
 • Montaż przepływowego podgrzewacza wody – 3000 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Piotrowicach Polskich – 12 000 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 1300 zł


STARY HENRYKÓW – 23 942,33 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Stary Henryków - 500 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Starym Henrykowie – 20 852,33 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 2590 zł


TARGOWICA – 17 641,72 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Targowica – 3000 zł
 • Doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowicy – 8500 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 2400 zł
 • Modernizacja boiska sportowego w Targowicy – 3741,72 zł


TOMICE – 13 054,87 zł

 • Utrzymanie zieleni na przestrzeniach publicznych sołectwa Tomice – 1300 zł
 • Organizacja imprez, wydarzeń i spotkań dla mieszkańców – 2500 zł
 • Współorganizacja dożynek gminnych – 9254,87 zł

WILAMOWICE – 0 zł

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)