Gmina ogłosiła przetarg na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych

czwartek, 23.2.2023 12:35 709 0

Gmina Ziębice szuka wykonawcy zadania polegającego na budowie i wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Kalinowicach Górnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

  • demontaż urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznej, ogrodzenia i wiat w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie; budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z wiatą zadaszającą taras;
  • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki pojemności do 10m3;
  • budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe/roztopowe pojemności 15m3;
  • budowę przyłącza wodociągowego; budowę wewnętrznej linii zasilającej;
  • budowę instalacji oświetlenia terenu;
  • budowę parkingu na samochody osobowe oraz ciągów komunikacyjnych;
  • wykonanie ogrodzenia całej działki;
  • montaż elementów małej architektury, urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, a także budowę zjazdu z drogi powiatowej nr 3188, budowę boksu na kubły na odpadki, częściową niwelację terenu, a także założenie terenów zielonych.

Na końcu - dostawę mebli oraz wyposażenia kuchni.

Termin składania ofert: 10 marca 2023 r. do godz. 9.00.

Link do ogłoszenia:

https://ziebice.biuletyn.net/?bip=2&cid=1398&id=13530

Gmina Ziębice pozyskała na ten cel dofinansowanie w pełnej kwocie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)