Gmina Stoszowice: Które instytucje zamknięte, jak będzie pracował urząd i inne jednostki? [KOMUNIKAT]

środa, 11.3.2020 21:23 4017 2

Komunikat dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Stoszowice

W związku z wprowadzeniem działań zapobiegających rozprzestrzeniania koronowirusa SARS-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, informujemy:

Szkoły, przedszkola:
- zgodnie z decyzją rządu od 12 marca br. (czwartek) zajęcia lekcyjne zostają zawieszone do 25 marca br.
- aby umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki dla dzieci, w czwartek i piątek tj. 12-13 marca br. placówki będą otwarte, a nauczyciele będą sprawować opiekę nad przedszkolakami i uczniami. Autobusy szkolne będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy.

Urząd Gminy:
- pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
- prosimy o dokonywanie opłat podatków, opłat za odpady i itp. wyłącznie drogą elektroniczną,
(w przypadku braku takiej możliwości prosimy o zapłatę należności w późniejszym terminie, za niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie Urząd Gminy nie będzie naliczał odsetek).
- zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną (74/8 165 510) lub e-mailową (gmina@stoszowice.pl) .
- zaleca się, aby sprawy osobiste w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych załatwiać tylko
w przypadkach pilnych i nagłych. W przypadku potrzeby kontaktu prosimy o tel. (74/ 8 164 510) lub kontakt internetowy ( gmina@stoszowice.pl)
- petentów Urzędu Gminy w Stoszowicach prosimy o zastosowanie procedur wewnętrznych
tj. poddanie się badaniu temperatury w wejściu głównym do budynku oraz odkażenie rąk płynem antybakteryjnym, co zdecydowanie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa petentów oraz pracowników urzędu.

Ośrodek Pomocy Społecznej:
- pracownicy realizują swoje obowiązki w sposób regularny w przyjętych godzinach pracy urzędu,
- zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną lub e-mailową.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:
- wszystkie sekcje artystyczne, zajęcia, warsztaty, treningi piłkarskie zostają zawieszone do odwołania.
- zaleca się, aby w celu zminimalizowania kontaktu bezpośredniego kontaktować się z pracownikami drogą telefoniczną ( tel. 74/ 81 64 552 lub 74/ 81 64 695) lub e-mailową ( biuro@goksir.stoszowice.pl).

Miejsca publiczne, świetlice, biblioteki, place zabaw, boiska sportowe:
- od 12 marca br. do odwołania, z użytku zostają wyłączone wszystkie miejsca publiczne, place zabaw, biblioteki.

Z informacji uzyskanych od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich na dzień 11.03.2020 r . godz. 14.00 wnika, iż na terenie Gminy Stoszowice nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania związanego z koronawirusem, a także zastosowaniem kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego. Wszelkie pogłoski sugerujące inną sytuację są nieprawdziwe.

Apelujemy o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk
i unikanie kontaktu z osobami trzecimi. Unikajmy miejsc w których gromadzi się dużo ludzi. Prosimy
o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku. Nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia.

W przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (suchy kaszel, gorączka, duszność i problemy z oddychaniem) prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Ząbkowicach Śląskich ( tel. 74/ 81 66 750).

Ze względu na wprowadzone restrykcje prosimy o wyrozumiałość w sytuacji, która jest dla nas wszystkich wyjątkowa. Tylko działania prewencyjne pozwolą na ograniczenie zagrożenia zakażeniem.

Prosimy o uważne czytanie komunikatów na naszej stronie internetowej, Facebooku oraz plakatów udostępnianych z Ministerstwa Zdrowia.

 

UG Stoszowice

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Wwwrrr czwartek, 12.03.2020 09:16
Ludzie chorowali i będą chorować na grypę , w skali...
John czwartek, 12.03.2020 09:33
Zobaczymy czy będziesz taki mądry jak dojdzie do ciebie lepiej...