Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Barda

piątek, 24.6.2022 14:35 1445 0

W czwartek 23 czerwca w Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas której radni udzielili jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo Krzysztofowi Żegańskiemu.
Absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2021, udzielane jest m.in. na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Rewizyjnej w zakresie finansów gminy.

Za wyrażone zaufanie burmistrz Krzysztof Żegański szczególnie podziękował radnym Rady Miejskiej, wiceburmistrzowi Rafałowi Batogowi, skarbnik Sylwii Rudnickiej oraz sekretarzowi Pawłowi Zielonce, a ponadto kierownikom jednostek i pracownikom wskazując, że dotychczasowe działania to efekt pracy zespołowej. Dobrze układająca się współpraca burmistrza i Rady Miejskiej pozwoliła na realizację licznych inwestycji i pozytywnych zmian na terenie całej gminy.

Dzisiejsza sesja była również okazją do złożenia podziękowań przez burmistrza odchodzącym ze swoich stanowisk kierownikom.
Burmistrz podziękował, Pani Joannie Wierusińskiej, która przez ostatni rok pełniła obowiązki dyrektora jednostki i powitał tym samym na stanowisku dyrektora CKiB Panią Kingę Zych. Oficjalnie pożegnał również dotychczasowego kierownika OPS Panią Wiesławę Horowską, którą na stanowisku zastąpiła Pani Jadwiga Smarżyk.

UMiG Bardo

Dodaj komentarz

Komentarze (0)